ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 17 octubre 1999

d="eleccions" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" summary="ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA - 17 octubre 1999">

Electors 71.737 
Participació 37.908  52,84%  Abstenció 33.829  47,16%  CONVERGÈNCIA I UNIÓ 14.475  38,64%  PARTIT SOCIALISTES DE CATALUNYA - CIUTADANS PEL CANVI - INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS  13.651   36,44%  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA  4.172   11,14%  PARTIT POPULAR DE CATALUNYA  3.922   10,47%  ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA  430   1,15%  ELS VERDS - CEC  343   0,92%  ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA  197   0,53%  ATRES PARTITS  274   0,71%  VOTS EN BLANC  344    VOTS NULS  100   
Tipus d'eleccions: 
Eleccions al Parlament de Catalunya

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.