Notes de premsa

Acaba el curs d'Atenció Domiciliària amb una inserció laboral del 40% de l'alumnat

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 14/07/2003

% de l'alumnat format al curs d'Atenció domiciliària, que ha dut a terme l'Institut Municipal de Formació i Empresa durant el període 2002/03, ha trobat feina a la seva finalització. L'acció formativa anava dirigida a capacitar professionalment majors de 35 anys amb especials dificultats d'inserció. Precisament, l'atenció domicilària es considera un camp professional amb una demanda creixent i es coneix com un dels nous filons d'ocupació.

Aquesta acció formativa, ha comptat amb la participació de la Unió Europea, mitjançant el cofinançament del Fons Social Europeu que gestiona el Ministerio de Administraciones Públicas. Aquesta ha estat la primera ocasió en que l'IMFE «Mas Carandell» ha col·laborat amb el ministeri, i aquesta col·laboració s'estendrà al curs 2003/2004 amb la realització d'una acció formativa similar.
El curs ha tingut una durada de 700 hores, de les quals 400 han estat de caràcter teòric i 300 de tipus pràctic que s'han dut a terme en els àmbits d'actuació real dels serveis a domicili que realitza la Fundació Assistencial, Sanitària i Social (FASS) gràcies a l'acord que es va signar amb aquesta entitat. Les hores teòriques del programa de formació les han impartit, en la seva majoria, professionals del servei d'atenció domiciliària i del Servei Sociosanitari de la Fundació FASS.
El curs el van seguir un total d'11 alumnes, en la seva totalitat dones majors de 35 anys. Totes elles van assolir els objectius del curs i aviat rebran els diplomes que reconeixen el seu seguiment amb èxit del curs, tant de la part teòrica com de la part pràctica.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.