Notes de premsa

Aigües de Reus perfecciona el tractament de les aigües residuals

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 2/03/2020
Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus

Aigües de Reus, porta a terme diverses intervencions per perfeccionar el procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un important esforç inversor per a la millora del sistema de sanejament de la ciutat que s’ha fet els darrers anys. Les actuacions compten amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

D’una banda, pel que fa a la millora del procés biològic, porta a terme un estudi per determinar com combatre la presència d’escumes que dificulten la decantació i el tractament de les aigües. Tot plegat implica l’anàlisi del reactor biològic i, la utilització de drons per a la presa de mostres en determinats punts de difícil accessibilitat.

Aigües de Reus també ha millorat recentment l’actual sistema de desinfecció de l’aigua regenerada que s’utilitza tant en diferents parts del procés de depuració, com per a ús de servei de la pròpia EDAR.

També s’ha donat per finalitzada la instal·lació d’un sistema de ruixadors amb aigua de la pròpia planta en diversos punts de la instal·lació, amb l’objectiu d’evitar l’acumulació d’escuma a la seva superfície.

Noemí Llauradó, vicealcaldessa i regidora responsable d’Aigües de Reus, afirma que «el sistema de sanejament és d’una enorme complexitat, i la depuració de les aigües n’és un factor clau i, sovint, molt desconegut. En definitiva, els treballs que ara es fan a la depuradora busquen garantir el correcte tractament de les aigües residuals de la ciutat».

Per la seva part, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, destaca que «com Ajuntament ens cal assegurar una inversió continuada que garanteixi que no hi hagi problemes en la gestió integral de l’aigua, que és un servei que tots utilitzem cada dia de l’any».

Inversió en el sistema de sanejament
Les actuiacions, s’integren en el treball de manteniment del sistema de sanejament en alta, que requereix d’una inversió continuada. El sistema el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part del sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors diversos. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que recau en Aigües de Reus i que al llarg dels darrers anys ha rebut una important injecció econòmica per part de l’ACA.

En aquest sentit, aquest mes de febrer s’han donat per finalitzades les obres de renovació total del col·lector d’aigües residuals a l’avinguda de Salou, que és una de les principals artèries de sanejament de la ciutat. Una important intervenció que va iniciar-se el 2018, en una primera fase, i que ha representat una inversió total de 1,6 milions d’euros. 

Altres actuacions materialitzades el 2019 han permès la millora d’algunes de les estacions de bombament d’aigües residuals, i la instal·lació de nous mesuradors a l’EDAR, que permeten un control més eficient de determinats paràmetres relacionats analitzats durant el procés de depuració de les aigües .  

Pel que fa a 2020, Aigües de Reus ha sol·licitat a l’ACA el finançament d’un seguit d’actuacions –incloses en el Pla de reposicions i millores anual– que requereixen d’una inversió total de 1.602.738 euros. Entre els projectes que volen executar-se hi ha  la redacció de diferents projectes, entre els quals destaquen el referent a l’ampliació de l’EDAR, la millora del sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast i la reparació dels danys ocasionats a diverses instal·lacions de sanejament arran dels aiguats de 2019. Unes inversions que s’aniran executant en funció de les atribucions de finançament que l’ACA determini al llarg de 2020.

Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.