Notes de premsa

Ampliat fins al 31 de juliol el periode per sol·licitar els pisos protegits de lloguer per a joves de Mas Bertran i la Granja Massó

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 11/07/2006

missió per a l’Adjudicació dels 46 habitatges protegits de lloguer per a joves que GUPSA està promovent a Mas Bertran i Granja Massó ha decidit ampliar fins el 31 de juliol el termini de presentació de sol·licituds.

El termini finalitzava aquest divendres, 14 de juliol, però la Comissió, presidida per Jordi Bergadà, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme, ha acordat ampliar-lo per per donar més possibilitats a les moltes persones que s’han interessat per aquests pisos però que encara no han presentat formalment la documentació.
El bloc de la Granja Massó està ubicat al carrer de la Comunitat de Múrcia i consta de 16 habitatges. Tots els pisos són d’una habitació i tenen entre 32,20 i 36,90 metres quadrats. L’edifici ha estat dissenyat l’arquitecte Pere Puig i Rodríguez, autor entre d’altres del projecte de centre sociosanitari de Tarragona, d’un hotel de 38 metres d’alçada de forma cilíndrica i translúcid per a la Rambla del Raval i d’un edifici d’oficines per la transformació del front marítim de Dublín que emulava la vela d’un vaixell.
Pel que fa al bloc de Mas Bertran, es troba al carrer del Pintor Fuster i està format per 30 pisos d’entre 42,49 i 49,90 metres quadrats que han estat projectats per David Baena i Antoni Casamor, que, entre d’altres, han redactat el projecte del Parc Arqueològic del Castell de Calafell.
Els pisos de tots dos blocs es destinen a joves menors de 35 anys i es plantegen com a habitatges de rotació, amb la finalitat d’afavorir l’emancipació del col·lectiu de persones joves. Per això el contracte de lloguer és per a cinc anys no prorrogables. Els habitatges, que s’adjudicaran la tardor, s’oferiran amb lloguers mensuals que oscil·len entre els 150 i els 250 euros.
L’encarregada d’informar i tramitar les peticions sobre aquestes promocions és l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, a la plaça Mercadal, de dilluns a divendres entre les 8:30 h i les 10:30 h.
Els principals requisits per poder accedir a un d’aquests habitatges són:
estar empadronat a Reus des de fa com a mínim 6 mesos, no ser titulars ni tenir cap dret d’ús sobre cap altre habitatge, no haver complert els 35 anys i acreditar uns ingressos propis inferiors a 41.715,88 euros en el cas de què els sol·licitants siguin 1 o 2 membres.
Aquests no són els únics habitatges de protecció oficial que impulsa Gestió Urbanística Pública SA (GUPSA). El darrer Consell d’Administració de la societat municipal, celebrat el passat juny, va aprovar la construcció de 140 nous habitatges protegits quan rebi de l’Ajuntament dos solars del Barri Sant Josep Obrer i de Mas Bertran.
Els pisos de Sant Josep Obrer s’edificaran sobre els terrenys de l’antic camp de futbol d’aquest barri. En concret, es preveu la construcció de dos blocs que podrien sumar uns 75 habitatges, 44 en règim de venda i la resta de lloguer.
A Mas Bertran també es preveu la construcció de dos nous blocs. En aquest cas, a l’illa delimitada pels carrers Cantàbric i Pintor Fuster, al costat de la promoció d’habitatges de lloguer per a joves que l’Ajuntament ja ha promogut en aquest barri i que es preveu adjudicar a finals d’octubre. Els dos blocs sumaran 65 pisos d’entre 45 i 70 metres quadrats que es preveuen adjudicar en règim de lloguer.
L’objectiu és que les obres de tots quatre nous blocs d’habitatges de protecció oficial comencin el primer semestre de l’any vinent i que es puguin adjudicar a finals de 2008.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.