Notes de premsa

Benestar Social es prepara per atendre la segona onada de la Covid-19 amb 1 milió d'euros i 10 professionals més

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 12/11/2020
Montserrat Vilella

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus ha reorganitzat el servei i les ajudes adreçades a la ciutadania davant la situació d'emergència sanitària i social que es preveu que generi l'anomenada segona onada de la Covid-19. L'objectiu és tenir cura de les persones més vulnerables, com persones grans, persones dependents, infants en risc, dones víctimes de la violència de gènere, persones sense llar o famílies que han vist greument afectada la seva situació econòmica.

Comparativa de la situació social actual a Reus i la de l'any passat
Atur: L'octubre de 2020, a Reus hi ha 8.775 persones a l'atur (taxa d'atur del 16,84 %), mentre que l'octubre de 2019, eren 6.845 persones (taxa d'atur 12,26%). L'Augment de persones a l'atur del mes d'octubre d'aquest any respecte al de l'any passat és, doncs, del 28,20 %.

 • Expedient de Regulació Temporal d'ocupació (ERTO): A la xifra d'atur, cal sumar l'ERTO. L'octubre de 2020, 7.945 persones estan en un ERTO a Reus, tot i que havien arribat a ser més de 8.000 en mesos anteriors. Una modalitat d'atur que l'any 2019 era inexistent.
 • Renda garantida de ciutadania (RGC), que dóna la Generalitat: L'octubre de 2020 hi ha 702 persones que reben la RGC, mentre que l'any 2019 eren 509. Per tant, hi ha un augment del 38%.
 • Ingrés Mínim Vital (IMV), que dóna l'Estat: de les dades disposades, que són poc fiables, es detecta que l'impacte és pràcticament ínfim.
 • Impacte de la pandèmia sobre l'economia submergida: impossible de disposar de dades.

Davant d'aquesta situació, la Regidoria de Benestar Social ha hagut d'augmentar la despesa, per tal d'atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Pressupost addicional previst per la situació de crisi social en temps de pandèmia
El pressupost de la Regidoria de Benestar Social per a l'any 2020, que inicialment era d'uns 5 milions d'euros, s'ha vist augmentat en 1 milió d’euros:

 • 256.000 euros de l'addenda Covid de la pròrroga del Contracte Programa de la Generalitat, aprovada el 31 de juliol a la Junta de Govern Local.
 • 550.000 euros de romanents de tresoreria de l'Ajuntament de Reus
 • 150.000 euros extra aportats per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus.
 • Contractació de personal: S’han contractat 10 professionals mitjançant diverses modalitats.

En funció de les necessitats detectades, els programes que han rebut aquests diners de més han estat els següents:

 • Pla de Xoc Alimentari, 400.000 euros
 • Allotjament temporal i sense llar, 200.000 euros
 • Ajuts (pobresa energètica i urgència), 100.000 euros
 • Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), 168.000 euros

Atenció social a Reus
Per fer front a aquesta situació d’emergència social, des del mes de juliol fins ara, entre altres mesures, la regidoria de Benestar Social ha reprès l'atenció presencial, tot i que el teletreball i l'atenció telefònica i telemàtica també es manté, per tal d’evitar el contagi.

Els i les professionals de Serveis Socials atenen les trucades de la ciutadania, sovint de persones que truquen per primera vegada. També es truca a les persones en situació de vulnerabilitat de les quals ja s'està fent un seguiment, és a dir, amb les quals ja es tenia contacte abans de la nova situació. Es tracta d’una atenció proactiva.

A més, quan a través d'aquesta atenció es detecta que la persona o família necessita ajuda, s'activen els serveis municipals adients existents i s'informa i ajuda a fer els tràmits, en cas necessari, de les ajudes i recursos disponibles per part d'altres administracions públiques o organitzacions socials, per tal de reduir l’impacte de la bretxa digital.

També s'ofereix suport emocional i es fa acompanyament, via telefònica i telemàtica, a les persones o famílies que es detecta que necessitaven aquest tipus d’ajuda.

A més, la regidoria està reforçant el treball coordinat amb altres regidories, com la Regidoria de Salut i Ciutadania; altres administracions públiques, i amb les entitats socials que treballen a la ciutat. Així, per exemple, es fa el seguiment dels infants que s’han de confinar i també de les famílies que requereixen algun tipus d’ajut per complir les mesures sanitàries establertes amb motiu de la pandèmia.

Dades atenció social
Durant el segon trimestre de 2020 l’atenció dels Serveis Socials va augmentar un 82% respecte a l’any 2019 i aquest darrer tercer trimestre, el creixement ha estat d’un 63%, havent disminuït lleugerament. En concret, de gener a setembre de 2020, s’han comptabilitzat un 88% més d’expedients oberts que durant el mateix període de l’any 2019), mentre que els expedients tancats són un 2% menys.

Tipus d’atenció
El tipus d’atenció ha variat amb motiu de la pandèmia. Des de gener fins al setembre de 2020, l’entrevista presencial ha crescut un 22% respecte al mateix període durant l’any 2019. El creixement més espectacular ha estat el de l’atenció telefònica, que ha estat d’un 269%.

Tipus de demanda
Aliments:

 • Lot alimentari distribuït per Xarxa de distribució d’Aliments: A l'abril es va detectar que l'augment de la demanda d'aliments havia crescut en un mes un 70% i es va posar en marxa el Pla de Xoc Alimentari, per tal d'evitar el col·lapse de la Xarxa de Distribució d’Aliments. El mes de setembre la Xarxa Covid creada en aquest pla es va unificar amb la xarxa habitual. En el moment àlgid de necessitat, durant els mesos de maig i juny, 762 noves famílies van començar a rebre aquests lots d’aliments a través de la Xarxa Covid i es va arribar a atendre, a través de les dues xarxes, a un 6% de la població. Al setembre les noves famílies que rebien aquests lots d’aliments eren 450, que suposaven unes 1.289 persones, i, llavors, es va decidir unificar les dues xarxes. Al mes d’octubre, la Xarxa de Distribució d’Aliments atenia 1.269 famílies que eren més de 4.000 persones, que representaven el 4% de la població empadronada a Reus.
 • La targeta moneder: el moneder electrònic que complementa la cistella Covid és un ajut d’urgència per poder completar la compra dels productes necessaris que manquen en els lots de la Cistella Covid com productes d'higiene i neteja i altres aliments bàsics. En el punt més àlgid d’emergència social, 256 famílies se’n van beneficiar i en aquest moment n'hi ha 57 d’actives.
 • Menjador social: El menjador social de Reus, gestionat per Càritas Interparroquial, ha reorganitzat i ampliat el servei des del passat 16 de març, per adaptar-se a l'emergència sanitària i social. L'Ajuntament es fa càrrec del cost econòmic que suposa aquesta adaptació, com la contractació d'una cuinera de suport al cuiner habitual.
  • Les carmanyoles per emportar-se: L’octubre de 2020 el menjador social oferia 148 carmanyoles per emportar-se, mentre que l’octubre de 2019 eren 74. Aquest augment es deu també al fet que ara els àpats que abans es feien de manera presencial al menjador social també és menjar per emportar-se.
  • Àpats a domicili: Aquest és un servei que de manera habitual realitza Creu Roja i el menjador social i consisteix a portar el menjar a casa de persones grans o amb dificultats de mobilitat. A més, ara, amb la pandèmia, Creu Roja també porta menjar al domicili a les persones que donen positiu en covid i requereixen ajuda durant el compliment de l'aïllament domiciliari. L'octubre de 2020 es van portar 49 àpats a domicili, mentre que l'octubre de 2019 van ser 20, el que representa un augment de més del doble.

Habitatge:

 • Ajuts al lloguer: Enguany, de manera excepcional, l'Ajuntament de Reus ha rebut 500 sol·licituds d'ajuts destinats a subvencionar el lloguer de les persones que han vist minvats els seus ingressos econòmics a causa de la situació Covid 19. Una xifra que se suma a les sol·licituds dels ajuts de lloguer habituals i que ha suposat un augment del 24 % de la demanda d'ajuts al lloguer respecte a l'any 2019.
 • Desnonaments: Tot i les restriccions pel que fa als desnonaments que es contemplen amb motiu de la  pandèmia, des de l’octubre de 2020 a març 2021 es preveuen 40 desnonaments, mentre que de l'octubre de 2019 a març de 2020 van ser 33.
 • Informes de vulnerabilitat de pobresa energètica: l’increment ha estat del 8% tot i la moratòria impulsada amb motiu dels estats d’alarma.
 • Subvenció de pobresa energètica: L’increment ha estat del 12% en les sol·licituds. L'any 2020 s’han rebut 1.033 i l’any 2019 es van rebre 924.

Altres ajuts:

 • Ajuts al menjador escolar: aquest curs 2020-2021 ha augmentat en un 24% el pressupost previst respecte a l'any anterior, amb una previsió de més de 2,7 milions d’euros. A data 31 d’octubre, s’han concedit 2.901 ajuts, que suposa un 9,2 % d'augment respecte als 2.656 concedits el curs anterior en la mateixa data.
 • Tramitació digital: En un 31% de les atencions que fan les i els professionals dels Serveis Socials Bàsics de Reus s’ofereix suport per realitzar tràmits telemàtics de l’Ajuntament de Reus o d'altres administracions públiques. Una dada que constata la bretxa digital existent, és a dir, les dificultats d’accés a les noves tecnologies de moltes de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Montserrat Vilella
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.