Notes de premsa

Comença la rehabilitació del Mas Vilanova, que l’Ajuntament cedirà als veïns i al Centre de Normalització Lingüística

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 12/05/2009

habilitació integral del Mas Vilanova, al passeig de Misericòrdia, permetrà disposar d’un nou equipament que l’Ajuntament cedirà al Centre de Normalització Lingüística de Reus i a l’Associació de Veïns del Mas Vilanova. L’empresa adjudicatària és Gulinves, que executarà l’obra en 8 mesos per 511.133 euros. L’obra, inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local, donarà feina a 27 persones, 20 de les quals,provinents de l’atur.

L’Ajuntament de Reus dóna continuïtat a la seva política de recuperació dels masos històrics de la ciutat per destinar-los a ús públic, ja sigui a través de serveis propis o gestionats per altres institucions. La rehabilitació integral del Mas Vilanova, que una vegada recuperat disposarà d’una superfície de vora 750 m2, permetrà dotar d’un nou equipament l’entorn del passeig Misericòrdia i donar resposta a una vella reivindicació dels veïns del barri.

Nova seu per al CNL
El Consorci per a la Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, creat l’any 1990 i amb seu a Reus, comprèn les comarques del Baix Camp i del Priorat. Actualment la seu principal està ubicada al primer pis del núm. 26, del carrer de l’Amargura i és insuficient per poder atendre les necessitats actuals.

La voluntat de l’Ajuntament consisteix en convertir el Mas Vilanova, amb accés des de el passeig de Misericòrdia o des de el carrer del Pare Manyanet, en la nova seu del CNL i de l’associació de veïns per diverses raons bàsicament de caràcter funcional i de compatibilitat amb les activitats de l’entorn del nou emplaçament.

El Mas Vilanova, forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus. És un edifici de propietat municipal amb valor patrimonial, qualificat com a equipament, però sense ús i pendent de rehabilitació.

La construcció té cert valor com edifici i la seva presència manté la memòria històrica d’una de les masies importants de la ciutat d’altra època. La rehabilitació i ampliació consisteix en una intervenció a fons, tant d’interiors com d’exteriors, per adaptar els seus espais al nou ús.

Característiques de la intervenció
La rehabilitació manté intacte l’aspecte exterior i tots els seus elements, respectant al màxim la composició estructural i d’espais de l’interior. El Mas Vilanova disposarà de 744 m2, una vegada feta la intervenció.

Les plantes baixa i primera són les que allotgen les aules i tot l’espai que es pot considerar com d’ús públic o de l’alumnat. La planta segona i les torratxes són d’ús intern del personal del CNL. Totes les plantes, es comuniquen a traves d’un nucli vertical d’accés que s’ha fet de nou, amb escala i ascensor, donada la impossibilitat de comunicació amb l’escala existent que nomes comunicava amb bones condicions la planta baixa amb la primera.

S’aprofiten els sota coberta per arxius i altres usos del personal intern i s’habilita una segona planta de caràcter marcadament funcional a la crugia central, per suportar maquinària d’instal·lacions en la coberta i permetre que el nucli vertical d’accés serveixi amb optimitat en aquest nivell.

Les obres de rehabilitació contemplen el compliment de normatives vigents pel que fa a accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, seguretat o instal·lacions.

El Mas Vilanova comptarà amb recepció/sala d’espera, 3 aules amb capacitat per a 30 persones, 1 aula d’informàtica (autoaprenentatge) amb capacitat per a 20 ordinadors, 1 sala de reunions, 1 sala per a tutories, 1 arxiu, quatre despatxos i una sala de professors (o quatre despatxos més per a professors), vestíbul d’accés, passadissos, serveis, neteja, escales, ascensor, serveis...

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.