Notes de premsa

Declaració institucional de l’alcalde de Reus amb motiu l’operació judicial en dependències d’empreses municipals

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 28/04/2015

Davant l’operació judicial en dependències d’empreses municipals que ha tingut lloc aquest dimarts 28 d’abril, l’alcalde de Reus ha comparegut davant els mitjans de comunicació i fet la declaració institucional següent:

«El Govern de Reus referma el seu compromís amb la transparència, la bona gestió i la col·laboració amb les autoritats policials i judicials. La implantació d’un nou model de gestió per part de l’actual Govern de Reus ha comportat un esforç contrastable de transparència, rigor, control i correcció de les anomalies detectades en la gestió d’anteriors mandats.

Sempre que hem detectat qualsevol anomalia l’hem posat en coneixement del Tribunal de Comptes i la Fiscalia i l’hem corregida; en aquest sentit, només recordar que va ser el Govern de Reus qui va encarregar, i donar compte al ple de l’Ajuntament els informes de control financer dels exercicis 2009-2011 i de 2012-2013.

Aquests informes van posar de manifest la necessitat d’emprendre actuacions relatives a la millora de la gestió, fent els canvis necessaris a tot nivell: des del procediments als càrrecs directius.

Un compromís que ha estat un dels eixos principals d’actuació del Govern de Reus durant tot el mandat. Compromís que a hores d’ara s’ha traduït en resultats i que mantenim fins al darrer minut del mandat.

I voldria fer les següents consideracions:

En primer lloc, la diagnosi, la decisió i l’aplicació de canvis de persones, estructures i procediments en una organització complexa com és el sector sanitari —que no pot deixar de prestar serveis al públic—, no és un qüestió que ofereixi resultats immediats.

De forma gradual, s’han modificat estructures, s’han canviat persones, s’han harmonitzat retribucions als directius, i s’estan regularitzant els procediments més rellevants, entre ells i de forma destacada, els de contractació pública, segons els acords presos en els diferents consells d’administració de les empreses públiques municipals.

En segon lloc, aquesta investigació sobre INNOVA —encara en gran part sota secret de sumari—, s’està dilatant massa en el temps i l’aparatositat d’algunes mesures crea una sensació d’alarma social que pensem no és bona per la imatge de la ciutat de Reus.

Demanem a la justícia la màxima rapidesa, discreció i contundència, en defensa dels interessos col·lectius.

En tercer lloc, voldria llançar des d’aquí un missatge de tranquil·litat al conjunt de la ciutadania i tot el gran equip humà de l’Hospital Universitari Sant Joan, que no ha deixat de prestar en cap moment l’assistència sanitària amb normalitat.

En quart lloc, la nostra posició parteix, com no pot ser d’altra manera, de la presumpció d’innocència pel que fa a la gestió política i de la certesa de la correcció de les accions de l’aparell administratiu i funcionarial municipal.

Els jutjats investiguen presumptes delictes relacionats amb models de gestió anteriors, que aquest Govern ha transformat. L’Ajuntament de Reus i el nostre govern segueixen activament aquestes actuacions i exerceixen la defensa dels interessos dels ciutadans i ciutadanes si es posessin de manifest males pràctiques.

En cinquè lloc, tenim absoluta confiança en la correcció i bona fe de les actuacions de Teresa Gomis en l’exercici de les seves responsabilitats.

Teresa Gomis va assumir la màxima responsabilitat en el procés de transformació de l’estrucrtura societària del Grup Salut, de corregir les anomalies detectades i implantar el nou model de gestió.

En sisè lloc, la nostra actitud ha estat, és i serà, de màxima col·laboració amb la justícia, convençuts com estem que defensa els interessos comuns.»

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.