Notes de premsa

Detectat un cas positiu de febre del Nil Occidental a Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 16/09/2022
Roda de premsa sobre un cas positiu de febre del Nil a Reus

L’Ajuntament de Reus ha rebut el dijous, 15 de setembre, la confirmació per part del Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de dos casos d’infecció per Virus del Nil Occidental a la ciutat. Es tracta d’una parella, home de 90 anys i una dona de 85, que va ingressar a l’Hospital Sant Joan de Reus el 31 d’agost amb un quadre neurològic. L’home és un cas de positiu confirmat, mentre que la dona a hores d’ara només és un cas probable. La parella continua ingressada i en evolució favorable, segons informa el Departament de Salut.

La majoria dels casos infectats pel Virus del Nil Occidental són lleus. El 80% no presenten símptomes. Els casos greus (menys de l’1%) presenten afectació neurològica.

L’Ajuntament de Reus ha estat informat de l’evolució del cas des del moment en que se’n va tenir sospita; així com de la positivitat, una vegada obtinguts els resultats de les corresponents proves entomològiques realitzades al domicili de la parella afectada. El departament de Salut ja ha posat els casos en coneixement del Centre Coordinador d’Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.

Atès que la febre del Nil es considera una malaltia emergent, i que un cas ja s’ha de considerar com un brot, l’Ajuntament de Reus, en coordinació amb el Departament de Salut i la Secretaria de Salut Pública ha posat en marxa un pla d’informació, vigilància, prevenció i tractament.

L’alcalde de Reus, Pellicer, ha comparegut aquest divendres, 16 de setembre en roda de premsa, per enviar a la ciutadania un missatge de transparència i de tranquil·litat: “No hi ha motius per a l’alarma, només hi ha motius per a estar alerta i prendre mesures de prevenció”. L’alcalde ha comparegut acompanyat de la delegada de la Generalitat de Catalunya al camp de Tarragona, Teresa Pallarès; i dels regidora de Salut, Òscar Subirats; i de Medi Ambient, Daniel Rubio.

El pla d’informació, vigilància, prevenció i tractament preveu les accions següents:

 • Comunicació a la ciutadania en general d’informació sobre la malaltia i la seva possibilitat de transmissió; així com mesures de prevenció i autoprotecció. Aquesta acció ja engegar el passat dimecres, amb el reforç de la campanya per evitar la proliferació del mosquit al web i a les xarxes socials de l’Ajuntament. A partir d’avui la reforçarem.
 • Comunicació específica a la zona nord de la ciutat d’informació sobre la malaltia i la seva possibilitat de transmissió; així com mesures de tractament, prevenció i autoprotecció. Aquesta acció ja s’ha posat en marxa, amb el bustiatge a les cases pròximes al punt d’infecció de recomanacions de com actuar per prevenir la proliferació de mosquits. A partir d’ara, aquesta línia de treball es reforçarà amb accions de carrer amb dinamitzadors ambientals.
 • Comunicació específica a les organitzacions empresarials, veïnals i a la comunitat de regants perquè traslladin als seus associats pautes d’actuació i prevenció. Es recomana fer tractament de zones humides, i que els propietaris es posin en contacte amb especialistes perquè els aconselli el millor tractament a fer.
 • Reforç del tractament en zones humides públiques. Aigües de Reus, Via Pública i Medi Ambient treballen ja de manera coordinada per reforçar el tractament en embornals, parcs i jardins i fonts ornamentals i de boca. Aquest reforç el començarem a la zona on s’ha produït la infecció i l’anirem estenent per tota la ciutat de manera progressiva.

VIRUS DEL NIL OCCIDENTAL

Què és?
La febre del Nil occidental és una malaltia infecciosa causada pel virus del Nil occidental (VNO), un virus de la família dels Flavivirus, a la qual també pertany el virus de l'encefalitis japonesa. Es tracta d’una zoonosi, és a dir, d'una malaltia que es transmet dels animals a l’ésser humà.

Com es transmet?
La principal via de transmissió és a través de la picada de mosquits infectats. S’han identificat fins a quaranta espècies de mosquits capaços d’actuar com a transmissors de la malaltia, principalment del gènere Culex, algunes de les quals, com ara el Culex pipiens, es troben àmpliament distribuïdes a Catalunya.

Els mosquits piquen aus infectades i el virus passa a les glàndules salivals del mosquit; quan torna a picar, injecta el virus als éssers humans i als animals, que els pot causar la malaltia.

Es coneixen també altres vies de transmissió menys freqüents, com el trasplantament d’òrgans o la transfusió sanguínia a partir de pacients infectats.

No s’ha confirmat cap cas de transmissió de persona a persona, ni de transmissió del virus al personal sanitari assistencial, tot i que sí que se n’han descrit de transmissió del virus a personal de laboratori.

Quins símptomes causa?
El període d’incubació (interval des del moment de la infecció fins a l'aparició dels símptomes) se situa entre 2 i 14 dies.

En humans la infecció del VNO no produeix símptomes en el 80% dels casos. Al 20% restant els pot causar febre >38,5 °C i almenys un dels símptomes següents: miàlgia (dolor muscular), artràlgia (dolor articular), cefalea (mal de cap), fatiga, i fotofòbia (intolerància anormal a la llum). També hi pot haver limfadenopatia (augment de la mida dels ganglis limfàtics) i exantema maculopapular (erupció a la pell).

La majoria dels casos infectats pel VNO són lleus. Els casos greus (menys de l’1%) presenten afectació neurològica, com ara meningitis, encefalitis (inflamació del cervell) i síndrome de Guillain Barré (inflamació dels nervis) o paràlisi flàccida. Les persones afectades són majoritàriament majors de cinquanta anys

Quin tractament hi ha?
No hi ha cap medicament que pugui eliminar el virus. El tractament es basa en el control dels símptomes.

Quines mesures de prevenció hi ha?
Mesures per prevenir la proliferació de mosquits:

 • Mantenir en adequades condicions sanitàries qualsevol instal·lació de clavegueram, fosses sèptiques i embornals.
 • Evitar i/o drenar qualsevol acumulació d’aigua que es pugui trobar als subsòls dels habitatges.
 • Buidar o posar sota cobert els objectes que puguin acumular aigua.
 • Buidar o renovar l’aigua setmanalment en cas d’objectes o recipients fixos que puguin acumular aigua i protegir mitjançant una tapa o tela de mosquitera prima els que no es puguin buidar.
 • Mantenir en condicions higienicosanitàries correctes les piscines, basses i estanys.

Mesures per prevenir de picades de mosquits:

 • Vestir peces de roba que cobreixin la major part de la superfície del cos i portar barret durant tot el dia, per protegir al màxim la pell de l'exposició als mosquits.
 • Utilitzar repel·lents autoritzats seguint les instruccions d’aplicació i reaplicació del fabricant indicades al prospecte del producte.
 • Evitar les estades innecessàries a l'exterior en horaris de màxima activitat dels mosquits (primera hora del matí i última hora de la tarda).

Per prevenir de la transmissió dels animals als éssers humans

 • Utilitzar roba protectora quan es manipulen animals malalts o els seus teixits durant les operacions de matança d’animals.
Roda de premsa sobre un cas positiu de febre del Nil a Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.