Notes de premsa

El Govern de Reus congela els tributs, rebaixa la pressió fiscal per segon any consecutiu i redueix el preu de l’aigua

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 4/10/2013
Presentació de les ordenances fiscals

El Govern de Reus ha anunciat aquest divendres 4 d’octubre la segona rebaixa consecutiva de la pressió fiscal; la pràctica congelació de les ordenances fiscals i la rebaixa del preu del servei d’aigua i clavegueram per a tots els clients d’Aigües de Reus.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha afirmat: «Es tracta d’una notícia important, que ajudarà a la ciutadania i a les empreses de Reus en un context econòmic encara complex. El compliment del full de ruta del Govern està donant el seus fruits. I hem volgut que els primers resultats d’aquesta bona gestió tinguin efectes directes en la ciutadania».

Tarifes del servei d’aigua i el clavegueram
El Govern de Reus ha presentat al consell d’administració d’Aigües de Reus la proposta de tarifes del servei d’aigua i de clavegueram per al 2014. La proposta planteja una rebaixa del 4% als blocs de menys consum del tram variable de la factura (1 i 2); i un increment zero a la resta de tarifes.

La factura està formada per un tram fix i per un tram variable, que va en funció del consum. El tram variable es defineix en tres blocs: El primer per als petits consums (de 0 a 6 metres cúbics al mes), el segon per als que consumeixen una mica més (de 6 a 12 metres cúbics al mes), i el tercer per als grans consumidors (més de 12 metres cúbics al mes).

Amb la rebaixa del 4% dels blocs de menys consum, tots els consumidors veuran rebaixat el seu rebut de l’aigua l’any que ve, i ho notaran especialment els petits consumidors. La rebaixa mitjana de les tarifes de l’aigua serà del 2%.

Ordenances fiscals
aquest mateix divendres, el Govern de Reus ha presentat a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics la proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2014 que, en línies generals plantegen:

  • Congelació dels impostos municipals, amb un increment zero, la qual cosa comporta una rebaixa de la pressió fiscal, ja que no s’actualitza l’IPC. Per segon any consecutiu, el Govern congela els impostos que paguen la majoria de la ciutadania, com l’IBI, l’impost de circulació, etc...
  • Actualització de les taxes en base a la variació de l’IPC previst, de l’1,5%. Es garanteix així l’equilibri entre ingressos i despeses, i el manteniment de les taxes al cost real i efectiu dels serveis com, per exemple, la recollida d’escombraries o els guals. L’increment de la pressió fiscal en relació a les taxes és, per tant, zero.

Rebaixa de la pressió fiscal
El conjunt de les ordenances fiscals del 2014 representen la pràctica congelació —un augment del 0,3%—, molt per sota de la previsió d’increment de l’IPC, de l’1,5%, que consta al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2014. Per segon any consecutiu, el govern presenta un expedient d’ordenances que comportarà una nova rebaixa efectiva de la pressió fiscal per als contribuents.

Pagament avançat dels tributs
Com a mesura general, la proposta d’ordenances fiscals manté l’aposta pel pagament avançat dels tributs. L’any que ve es manté la bonificació en el 4% per a aquells contribuents que paguin els seus tributs abans del periode ordinari. Un total de 5.257 contribuents s’han acollit aquest 2013.

Novetats de les ordenances
La proposta d’ordenances fiscals presenta les novetats següents:

  • IBI: S’amplien els supòsits de bonificació per família nombrosa a totes aquelles families que disposin del títol habilitant de la Generalitat, amb independència del nombre de fills de la unitat familiar.
  • Plusvàlua: S’introdueix una condició per gaudir de la bonificació. No es podrà vendre l’immoble objecte de l’impost durant els 3 anys següents a la transmissió. Es garanteix així la bonificació als qui es queden l’immoble objecte de la transmissió per viure-hi, i no per revendre’l.
  • Taxa per aprofitament del domini públic. S’introdueixen dues novetats. Una, arran d’una demana social: la incorporació de les taxes per la utilització dels Horts Urbans, amb una tarifa de 10 euros al mes. I l’altra —emmarcada en l’àmbit de la reactivació econòmica—, una reducció del 10,79% de la tarifa a les parades del mercat ambulant. El preu per metre quadrat es rebaixa dels 3,15 euros actuals als 2,81 de l’any que ve.
Presentació de les ordenances fiscals
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.