Notes de premsa

El Ple aprova la implantació del servei de distribució d’aliments i del servei residencial d'estada limitada del Centre Social el Roser

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 29/07/2021
Ple extraordinari i urgent 29 de juliol

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat, aquest dijous 29 de juliol, la creació dels dos serveis municipals, el de distribució d’aliments i el residencial d’estada limitada, que oferirà al Centre Social el Roser. L'aprovació és definitiva després d'haver passat el període d'exposició pública sense la presentació de cap al·legació. Amb aquesta aprovació definitiva, es dóna via lliure per començar la licitació dels dos serveis per tal d'adjudicar-ne la gestió a empreses d'inserció i a empreses expertes en la gestió de recursos residencials. De manera paral·lela a aquest procés administratiu, l'equip de professionals que formarà part del Centre Social el Roser es traslladarà al setembre a aquest equipament per tal de preparar l'obertura, prevista pel 2021. En concret, la previsió és que el servei d'alimentació comenci a atendre a les persones usuàries al gener i el d'allotjament, a l'abril.

Servei residencial d'estada limitada

El servei residencial d'estada limitada consta de dos subtipus de serveis:

  • Servei d'acolliment residencial d'urgència: és un servei d'acolliment residencial que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència. Pot prestar-se a través d’un establiment social o d’un altre recurs amb la mateixa finalitat.
  • Servei de residència temporal a persones adultes en situació d'exclusió social: és un servei d'acolliment residencial temporal i de suport a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge o que no en disposen.

L'objectiu principal és oferir un espai d'acolliment de qualitat i una estabilitat social per tal de poder desenvolupar els plans de treball amb més garantia de suport, eficiència i atenció social

Servei de distribució d’aliments

El servei de distribució d’aliments preveu:

  • Servei de menjador social: és el servei que proporciona, de forma temporal, àpats elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. El menjador social acostuma a ser un servei estigmatitzat i per aquest motiu és necessari fomentar una nova tipologia de servei que s'allunyi de la imatge més tradicional. Així doncs, es valora la necessitat d'obrir i integrar el Centre Social al seu entorn.
  • Cafeteria: que el centre disposi d'una cafeteria, juntament amb el menjador social, pot resultar una eina eficaç per trencar aquest estigma vers aquest tipus de servei i poder esdevenir un servei inclusiu.
  • Rebost social: s'estableix el servei de distribució d'aliments com un servei de suport que permeti pal·liar situació d'urgència social. Proporciona aliments, de manera gratuïta i temporal, a persones i famílies en situació de pobresa o exclusió social. En l’actualitat, la Xarxa de Distribució d'aliments disposa de 15 punts de distribució gestionats per entitats socials. Sovint aquestes entitats socials, tot i la gran dedicació i treball que hi destinen tenen dificultats en la distribució, la logística i emmagatzematge dels aliments, així com dificultats per atendre un volum elevat de persones usuàries. Per aquests motius, s’inclou aquest punt de distribució d'aliments al Centre Social El Roser.
Ple extraordinari i urgent 29 de juliol
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.