Notes de premsa

El Ple de l’Ajuntament aprova el Pressupost de 2020, de 123 milions

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 25/10/2019

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 25 d’octubre, per primera vegada en una mateixa sessió, els expedients de Pressupost municipal i d’Ordenances Fiscals. L’acord permetrà que, també per primera vegada, l’Ajuntament tingui vigent el Pressupost municipal l’1 de gener.

El Pressupost per a l’exercici 2020 contempla un increment del 13,06% respecte als comptes d’enguany, i que arriba als 123.541.070,31 euros. El Govern de Reus ha definit els comptes com un «exercici de responsabilitat, realisme i planificació» i, alhora, de «garantia de prestació de serveis de qualitat, de projectes de futur i de cohesió social».

El Pressupost municipal inclou el Pla d’Inversions més important dels darrers anys, que el Govern presentarà passades les eleccions generals, quan acabi la limitació que la Llei Electoral fixa per poder fer difusió del Pla d’Acció Municipal.

Pressupost de despeses
El Pressupost de 2020 fa una clara aposta pels serveis, especialment els que permeten mantenir una ciutat neta, cuidada i endreçada. L’aposta es canalitza per dues vies: d’una banda, l’ampliació i la millora de serveis, amb el nou contracte de neteja viària i recollida de residus com a exemple més destacat (amb una partida d’1,6 milions d’euros). I, de l’altra, l’actualització dels costos dels contractes i de l’augment acumulat de l’IPC. Entre els contractes amb més incidència en els comptes, destaquen els de manteniment de les zones verdes o de l’enllumenat públic.

Pel que fa al pressupost de despeses, també destaquen els punts següents:

  • Un Pla d’Inversions anual de 6,5 milions d’euros, el més ambiciós dels últims anys.
  • Venciment del període de carència de crèdits: préstecs concertats dels quals es va ajornar el pagament fins a millorar la situació financera de l’Ajuntament.
  • Adequació de les retribucions dels recursos humans. S’adequa el pressupost a l’increment de les retribucions previstes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat des de 2017, amb un acumulat del 8,25%.

Pressupost d’ingressos
Els comptes adequen els ingressos per garantir la prestació dels serveis i la despesa, principalment a partir de tres vies:

  • Concertació d’operacions de crèdit per al finançament de noves inversions, sempre mantenint una ràtio d’endeutament raonable i dins el límit legal.
  • Previsió de les transferències pendents de l’Estat amb l’Ajuntament de l’exercici 2019, i la liquidació definitiva dels exercicis 2017 i 2018.
  • Actualització de les ordenances fiscals, d’acord a l’augment acumulat de l’IPC dels últims 8 anys i a la necessitat de mantenir la prestació de serveis

Ordenances Fiscals
Per primera vegada, l’expedient de Pressupost municipal s’ha aprovat en la mateixa sessió plenària que l’expedient d’Ordenances fiscals. El gruix del tributs tenen en compte els increments de l’IPC dels últims 8 anys (7,7%), més un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis. La variació s’aplica a la taxa de guals, la taxa de recollida de residus comercials i al tipus general de l’IBI. L’afectació mitjana en un contribuent tipus — tributs generalistes de meritament periòdic— serà de 34,65 euros anuals (2,89 euros mensuals).

Progressivitat fiscal
L’expedient d’Ordenances fa una clara aposta per la cohesió social amb la introducció del criteri de progressivitat fiscal, que s’aplicaà en tributs com l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries. El Govern contempla l’estudi de com estendre aquesta progressivitat a la resta d’ordenances l’any que ve.

Impost de Béns Immobles
El criteri de progressivitat fiscal s’incorpora en la bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, que tindrà en compte el valor cadastral. Tindran més bonificació les famílies amb immobles de menys valor cadastral, i menys bonificació les de més valor.

L’IBI diferenciat es situa en el tipus màxim. Aquest tribut grava el 10% dels immobles de més valor cadastral diferents de l’ús residencial (grans superfícies, establiments d’entitats financeres, etc).

Penalitzar els pisos buits
La modificació de l’IBI inclou una novetat per dinamitzar el mercat de l’habitatge: un increment del 50% de l’impost als immobles desocupats (dos anys sense ningú empadronat ni serveis).

Taxa de la recollida de residus
S’incorpora com a novetat el criteri de progressivitat. S’estableixen tres trams, en funció dels metres quadrats dels immobles, amb actualitzacions del 8, el 10 i el 12%, segons tinguin menys de 100m2, entre 100 i 150m2, o més de 150m2..

Altres taxes i preus públics
Reducció preus de les Escoles Bressol Municipal
Els preus públics de les Escoles Bressol Municipals es reduiran, amb efectes a partir del mes de febrer en un 2%. L’acord es prendrà a principis d’any.

Aigua
Es preveu una variació general del 9%, d’acord a la necessitat d’actualitzar l’IPC dels últims anys i garantir la prestació de serveis de qualitat i un pla d’inversions de manteniment de la xarxa. Es manté el concepte de progressivitat, amb la mateix estructura de tarifes amb una quota fixa i un variable vinculada al consum.

Serveis Funeraris
En relació als Serveis Funeraris, també se segueix el criteri de progressivitat. En funció de la categoria de les sepultures, s’actualitzen les taxes de conservació d’entre el 9 i el 15%. Els drets sobre les concessions de sepultures es manté pràcticament igual. Mentre que la variació de la resta de taxes dels serveis funeraris, com inhumacions i exhumacions, es fixa en el 7%.

Reus Transport
En el cas de Reus Transport, només es modifica el preu del bitllet senzill, que passa d’1,25 euros a 1,30 euros. Aquest import no es modificava des del 2013 i suposa un increment del 4%. El bitllet a l’Aeroport es manté en 3 euros i tots els abonaments queden congelats. Per exemple, la Targeta de 10 viatges T10 costarà 7,90 euros el 2020, el mateix import que l’any 2013. L’ús de la T-10 suposa un estalvi d’un 37% respecte al bitllet senzill.

Aparcaments municipals
Pel que fa als pàrquings municipals, s’incrementen 5 cèntims la primera i la segona hora d’aparcament (1,90 euros/hora), però es manté el preu màxim dia de 4 euros a tota la xarxa, excepte al pàrquing Tecnoparc, on el màxim diari es manté a 2 euros. La tarifa nocturna passa de 0,50 euros a 0,60 euros l’hora, i es continua aplicant entre 22:00 h i les 6:00 h. La proposta de preus pels abonaments multipàrquing –a temps complert i a temps parcia– no presenta cap variació.

Amb l’ampliació de la xarxa municipal d’aparcaments aquest 2019, al llarg de l’exercici vinent també està previst modificar la classficació dels pàrquings. A la primera corona hi haurà Baluard, Llibertat, La Fira Centre Comercial, Hospital, Oques i Sant Ferran. A la segona corona, els pàrquings amb un preu bonificat: Prim, Pastoreta, Carrilet i Tecnoparc.

A les zones d’aparcament regulat en superfície, zona blava i àrees d’aparcament l’increment és de l’1,7%

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.