Notes de premsa

El Ple de l’Ajuntament de Reus aprova el canvi de governança de l’Hospital Sant Joan

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 20/04/2020
Ple telemàtic

El Ple de l’Ajuntament de Reus, reunit aquest dilluns, 20 d’abril en sessió extraordinària i per via telemàtica, ha aprovat el canvi de governança de l’Hospital Sant Joan de Reus. L'actual situació d'emergència sanitària ha posat de manifest la necessitat d'avançar en el termini més breu possible tots els tràmits per tal que la Generalitat assumeixi la prestació sanitària pública que actualment va a càrrec dels ens vinculats a l'Ajuntament de Reus.

El plenari ha autoritzat l’adquisició de la societat Hospital Sant Joan de Reus, SA prèvia transmissió de les accions de les societats Centre MQ Reus a l’Ajuntament, i de Sagessa Assistència Sanitària i Social a la Fundació per a l’Atenció Social, ens dependent de l’Ajuntament de Reus.

L’operació s’emmarca en el conveni regulador per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut de la ciutat de Reus i la seva àrea d'influència, que també preveu els següents passos.

  • Assumpció de l’activitat sanitària pública d’atenció primària i comunitària, i de l’atenció hospitalària per part de les dues noves entitats de dret públic: Salut Terres de l’EBRE (EDP STE), i Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (EDP SSJRBC).
  • Cessió de la propietat de l’immoble de l’Hospital de Sant Joan al Servei Català de la Salut, prèvia segregació en dues propietats, la constituïda per l’aparcament soterrani i la constituïda per la resta de l’immoble. La cessió de la propietat de l’aparcament soterrani restarà sotmesa a condició suspensiva vinculada al contracte de gestió i explotació del mateix. El Servei Català de la Salut realitzarà l’adscripció de la propietat de l’hospital a l’EDP SSJRBC.
  • Adquisició a les entitats bancàries prestadores de les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals, SA per finançar la construcció de l’hospital per part de la Generalitat de Catalunya i novació de la posició de prestatari atorgant-la a l’EDP SSJRBC.
Ple telemàtic
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.