Notes de premsa

El programa de recuperació d’aliments frescos de l’Ajuntament de Reus, projecte pilot de l’Agència de Residus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 12/11/2012
Visita del director de l'Agència de Residus a les instal·lacions del Taller Baix Camp.

El programa de «Recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos econòmics» ha estat escollit per l’Agència de Residus de Catalunya com a projecte pilot per veure la seva aplicabilitat en altres territoris. Es tracta d’un projecte innovador en l’àmbit social, però també amb una clara voluntat sostenible i ambiental, que pot suposar una disminució en la generació de residus alimentaris que produeixen els centres distribuïdors d’aliments.

L’Agència de Residus dóna suport a l’Ajuntament de Reus i a l’empresa Taller Baix Camp, que és la figura, al llarg del procés de tot el programa, que gestiona els aliments des de la seva recollida als centres distribuïdors d’aliments fins que s’entreguen a les entitats socials, amb una aportació de 10.000 euros.

El projecte persegueix l’objectiu d’estudiar l’evolució de la disminució de residus que es produeix gràcies a la recuperació dels aliments. Actualment, l’Agència de Residus està treballant pel nou Pla de Residus 2013-2020, on tindrà un paper destacat el malbaratament alimentari. En aquest sentit, el director de l’Agència de Residus, Josep Maria Tost, ha assegurat que el projecte pilot de Reus serà una contribució a considerar en el desenvolupament d’aquest Pla i de les accions a implementar.

El desenvolupament del programa consisteix en què els supermercats ofereixin els aliments frescos que ja no es poden posar a la venda perquè la data de caducitat és massa propera. El taller Baix Camp, qui posteriorment realitza el triatge dels aliments, i descarta aquells que ja no són aptes pel consum humà. Els aliments recuperats són entregats a les entitats socials perquè els reparteixin entre les persones sense recursos. Gràcies a aquest programa, bona part dels aliments de les superfícies comercials que es convertien en residus ara es recuperen per dona’ls-hi una nova oportunitat.

Paràmetres i indicadors mensuals
Per al seguiment de la prova pilot, s’han establert uns paràmetres i indicadors per detectar quin percentatge dels aliments que es recullen dels supermercats són realment recuperables durant la implementació del programa. Aquests indicadors s’envien mensualment a l’Agència de Residus perquè pugui fer un seguiment de la sostenibilitat ambiental del programa, amb la reducció de residus que suposa.

Recuperació d’un 68%
Segons les dades recollides durant aquests dos primers mesos de funcionament del programa, s’han recollit dels establiments alimnetaris un total de 19.141 kg d’aliments frescos, dels quals s’han pogut recuperar i distribuir entre les famílies 12.930 kg.

La recuperació d’aliments és actualment d’un 68%, el que significa que s’està acomplint un dels objectius del programa de recuperació, que pretenia reduir l’impacte ambiental que suposa la generació de residus alimentaris que encara són aptes per al consum humà.

Prèviament al desenvolupament del projecte, es va realitzar un estudi de camp , on es van analitzar els residus alimentaris existents en els contenidors d’orgànica, per comprovar quin volum d’aliments encara eren recuperables. La previsió que es va extreure era que es podria assolir un grau de recuperació d’un 38%. Dada que, després d’aquests dos primers mesos de funcionament, s’ha superat en escreix, arribant a un 68%.

Reducció en el preu públic del servei de recollida
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus reduirà als supermercats que participin en aquest projecte un 10% del preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials, acollint-se a l’ordenança municipal número 22, on s’especifica en l’article 6.C que es podran aplicar reduccions dels preus públics a aquells establiments que participin en programes de col·laboració en el marc d’un Acord Cívic.

Visita del director de l'Agència de Residus a les instal·lacions del Taller Baix Camp.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.