Notes de premsa

El Punt d'Assessorament Energètic (PAE) de Reus ha fet 25 noves auditories energètiques des de maig fins al juliol

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 17/08/2021
Auditoria energètica

Des de principis de maig, quan es van reprendre les auditories energètiques, fins a finals de juliol, el Punt d'Assessorament Energètic (PAE), un servei que depèn de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, n'ha fet 25. A més, en té planificades 17 més fins a finals d’any. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica de les llars de les famílies que reben la subvenció de pobresa energètica i que presenten factures d'aigua, electricitat i gas elevades i de les que tenen un informe de risc d'exclusió residencial. Aquestes auditories fan recomanacions per tal d'afavorir l'estalvi energètic i la millora de l'eficiència energètica dels habitatges. Un servei municipal gratuït que ha estat aturat des de l'inici de la pandèmia, ja que entrar a les llars podia suposar una situació de risc. Per això, al mes de maig d’enguany, amb una gran part de la població vacunada i amb un major coneixement de les mesures de protecció que cal prendre per evitar el contagi de la covid, es va decidir reprendre aquest servei.

El professional del PAE que fa les auditories energètiques comprova tots els elements prioritaris que hi pot haver a una llar per tal d'assegurar un consum eficient de l’energia:

  • Estat de les instal·lacions.

  • Tipus i estat dels electrodomèstics.

  • Sistema d'il·luminació.

  • Sistema de climatització.

  • Condicions de contractació dels serveis.

D'aquesta manera es poden detectar alguns punts febles o deficiències que porten a consumir més energia de la necessària i, per tant, fan augmentar el cost de la factura de subministraments. D'una banda, es tracta de corregir que famílies en situació de vulnerabilitat econòmica hagin de fer front a factures elevades i d'altra banda, es vol evitar un malbaratament de recursos ambientals.

La regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, explica el grau de satisfacció de les famílies que reben aquest servei: «En general, hi ha una molt bona acceptació de les auditories energètiques per part de tothom, tot i la situació de pandèmia. La majoria de famílies valoren de manera molt positiva el fet que les recomanacions que es fan són personalitzades, ja que es proposen millores concretes que poden fer a la seva llar. A més, acostumen a aprofitar la visita del professional del PAE, a qui ja coneixen i en qui confien, per consultar els temes relacionats amb els subministraments energètics que més les preocupen».

Evolució del servei
A Reus, les auditories energètiques es van començar a fer l'any 2019. En un primer moment, es va prioritzar la visita a les llars de persones grans a qui Serveis Socials considerava que s'havia de garantir el bon funcionament dels subministraments energètics. Més endavant, es van visitar els domicilis de les famílies que havien sol·licitat la subvenció de pobresa energètica i que presentaven consums més elevats en relació amb la despesa mitjana habitual. En total, es van fer 20 auditories energètiques.

L'any 2020 es va continuar amb el mateix criteri. A més, es va incloure als domicilis que presentaven consums molt baixos, ja que podien amagar situacions econòmiques complicades en què que les famílies evitessin consumir més en detriment d'una millor qualitat de vida. En total, es van fer 27 auditories energètiques.

Per a més informació sobre la pobresa energètica es pot consultar la web http://taulapobresaenergetica.cat

Auditoria energètica
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.