Notes de premsa

Els ajuts contra la pobresa energètica i per persones en situació desfavorida es poden sol·licitar de forma telemàtica a partir del 7 d’agost

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 6/08/2020
Línies ajuts

L’Ajuntament de Reus obre aquest divendres, 7 d’agost, una nova convocatòria d’ajuts per contribuir a evitar la pobresa energètica i quatre línies de subvencions destinades a persones en situació econòmica desfavorida. Aquest any, la dotació pressupostària d’aquests ajuts s’ha incrementat per fer front a la situació d’emergència social generada per la pandèmia i s’ha simplificat el tràmit de sol·licitud a través de les modalitats abreujada o ordinària per via telemàtica, que ja es poden tramitar des del 7 d’agost.

Les sol·licituds presencials s'iniciaran a partir de l'1 de setembre però sempre amb cita prèvia. Aquesta cita prèvia s'activarà una setmana abans a l’apartat de cites prèvies del web www.reus.cat.

Ajuts de pobresa energètica 

Aquests ajuts, previstos per atendre les despeses de subministraments d'electricitat i de gas, han augmentat el seu pressupost en 77.000 euros. D’aquesta manera, la convocatòria d’aquest any és de 150.000 euros, ampliable a un màxim de 200.000 euros, segons necessitats i disponibilitat pressupostària.

Com a novetats, enguany, s'ha ampliat el període de consum d'energia de gas i electricitat subvencionable, per tal d'incloure els mesos de confinament i, la sol·licitud es pot tramitar per un procediment abreujat, adreçat a les persones que ja la van sol·licitar l'any passat i que la seva situació continua sent la mateixa.

Els imports d’aquesta subvenció són els següents:

 • Per a unitats familiars d'un sol membre: 270 euros, amb un màxim de 45 euros per cada mes subvencionable justificat.
 • Per a unitats familiars de dos i tres membres: 315 euros, amb un màxim de 52,5 euros per cada mes subvencionable justificat.
 • Per a unitats familiars de quatre o més membres: 360 euros, amb un màxim de 60 euros per cada mes subvencionable justificat.

Ajuts per persones en situació desfavorida 

Aquests ajuts inclouen quatre línies de subvencions dotades amb un total de 219.700 euros, amb la possibilitat d’ampliar-los en 108.000 euros addicionals, en funció de la disponibilitat pressupostària, fins arribar als 327.700.

Les línies són les següents:

 • Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable. La quantitat a percebre s’estableix en funció de l’import satisfet per la factura emesa des dels mesos de gener a setembre i com a màxim, les següents quantitats:
  • Per a unitats familiars d’un sol membre, 70 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars de 2 membres, 100 euros de l’import anual pagat.
  • Per a unitats familiars superiors a 2 membres, 140 euros de l’import anual pagat.
 • Subvencions per a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat. La dotació de la convocatòria es de 700 euros, donat que es tracta d’un ajut dirigit a beneficiaris molt específics: majors de 65 anys o persones amb discapacitat amb pocs recursos econòmics i s’estableixen 2 nivell de subvenció:
  • Una quantitat equivalent al 50% de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres.
  • Del 80%, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.
 • Ajut de la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans. La quantia serà l’equivalent al 80% de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.
 • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat. En aquest cas, la quantitat a percebre serà l’equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Quan el rebut de l’IBI tingui una bonificació prevista en les ordenances municipals, la quota bonificada sumada a la subvenció concedida no podrà ser mai superior al 90% del rebut.

Tramitació de sol·licituds

Els models de sol·licitud, les bases i la convocatòria, on s’especifica tota la documentació personal i econòmica que s’ha de presentar es pot descarregar a www.reus.cat. A la pàgina https://serveis.reus.cat/ng/0018/ hi ha detallada la informació específica de la convocatòria.

Les sol·licituds ordinàries es poden presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament amb identitat digital.

Les persones que ja van demanar les subvencions esmentades l’any anterior rebran un correu electrònic o sms per confirmar la nova sol·licitud i fer la sol·licitud abreujada.

Per a la presentació de sol·licituds de manera presencial cal demanar cita prèvia a través del formulari de cita prèvia a www.reus.cat o per telèfon al 977010010 (opció 2)

Terminis

 • Si es fa per signatura remota i telemàtica, s’obre el 7 d’agost i es tancarà el 31 d’octubre.
 • Si es fa de manera presencial, el termini estarà obert entre l’1 de setembre i es tancarà el 31 d’octubre.

 

Línies ajuts
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Línies ajuts 2013.5 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.