Notes de premsa

Empreses d’inserció sociolaboral i expertes en l’acció social gestionaran els serveis del Centre Social El Roser

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 17/03/2021

Les obres del Centre Social el Roser arriben al 85% d’execució amb la previsió d’estar enllestides en les properes setmanes. Els treballs de construcció de l’equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals d’atenció a les persones, avancen a bon ritme, i actualment es troben en la fase d’instal·lacions. El projecte arquitectònic recupera l’esperit de l’edificació original, l’antiga presó preventiva de Reus, inclosa per la Generalitat de Catalunya en el catàleg de patrimoni arquitectònic.

Les obres ja han completat la consolidació de l’edifici antic, que acollirà els serveis de rebost social , punt de gestió i distribució d’aliments, el servei residencial d’estada limitada, així com els serveis municipals i de l’associació de veïns del barri. Igualment, s’està finalitzant la construcció del nou bloc adjunt d’estructura metàl·lica, que acollirà la cafeteria, el menjador social i la cuina.

Els treballs se centren actualment en les instal·lacions, i queden pendents revestiments, pintura, paviments, i part d’instal·lacions de maquinària (climatització, cuina, etc...).

L’urbanització exterior i l’obertura de la nova plaça al carrer de Josep Caixés s’està completant amb l’enderroc del mur exterior. S’ha construït la vorera nova i ja s’ha aixecat l’estructura metàl·lica porxada que travessa la plaça i que dibuixa el límit que definia l’antic mur de la presó.

Les obres es van adjudicar a l'empresa Vesta Rehabilitación SL per 1,8 milions d’euros, un dels contractes de més valor econòmic que l’Ajuntament ha adjudicat en els darrers anys. L’Ajuntament va adjudicar el contracte d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu del centre social a la UTE formada per Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, Xavier Gallego Seuba i Toledo-Villareal AT SLP. El contracte per a la posterior direcció d’obres es va adjudicar a la UTE formada per Aleix Sanz Capdevila & C&C Sygati SLP.

La gestió
L’Ajuntament de Reus obrirà en breu concurs públic per adjudicar el subministrament del mobiliari i l’equipament informàtic del centre social. Igualment, treballa en el plec de clàusules per treure a licitació la gestió dels diferents serveis de l’equipament.

La licitació tindrà dos apartats: l’alimentació, que inclourà la gestió per part d’una única empresa dels serveis de menjador social, rebost social i cafeteria; i el servei residencial d’estada limitada. En el primer cas el concurs públic estarà reservat a empreses d’inserció que promouen la integració sociolaboral de persones en situació o risc greu d’exclusió social i en el segon es primarà l’experiència en l’atenció social a aquests col.lectius.

El centre
El Centre Social El Roser és l’equipament que donarà un impuls a les polítiques municipals d’atenció a les persones amb la creació de nous serveis i l’aposta per programes existents com la Gestió Alimentària, l’allotjament per a persones en situació de vulnerabilitat social i el Pla Local d’Inclusió Social.

Un cop completat, el centre inclourà una cafeteria-menjador social, oberta a la ciutadania; un rebost social , punt de gestió i distribució de la xarxa d’aliments; dependències d’allotjament temporal per a situacions d’emergència; i espais municipals, on s’hi traslladarà el servei del Pla Local d’Inclusió Social i on s’hi ubicarà la seu social de l’associació de veïns dels Xalets Quintana; a més d’aules i sales de reunions.

El projecte arquitectònic planteja la rehabilitació de l’edifici, format per tres blocs diferenciats, i cadascun d’ells amb un programa totalment diferent: un inclou la zona de cafeteria/menjador social, cuina i emmagatzematge d’aliments de la cuina; el segon, el rebost solidari, el punt de gestió de distribució d’aliments i el servei acollida de les persones en situació d’exclusió residencial; i el tercer, les oficines d’administració i de l’associació de veïns del barri.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.