Notes de premsa

«En clau comunitària», ofereix oportunitats de participació i col·laboració als usuaris de Serveis Socials

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 9/03/2015
Imatge de la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, amb altres agents implicats en el projecte

L’Ajuntament de Reus, a través de l’Àrea de Benestar Social, impulsa el projecte «En clau comunitària», una proposta de la Taula Reus Amunt, que neix per oferir noves oportunitats de participació i de col·laboració als col·lectius socialment més vulnerables. L’objectiu del projecte és promoure que les persones usuàries dels Serveis Socials realitzin accions en clau comunitària en el seu entorn, per tal de millorar la seva autoestima; afavorir la relació amb l’entorn i crear xarxa social; així com fomentar la seva implicació en la vida social i comunitària.

El projecte veu en el treball comunitari una eina de suport al pla de treball establert amb els usuaris de Serveis Socials. «En clau comunitària» és un recurs més a disposició dels professionals per fomentar la millora personal, social i emocional dels beneficiaris.

És a partir d’aquesta premisa que es facilita a cada persona participant una activitat comunitària que pugui desenvolupar —sempre de manera voluntària— en funció de les seves necessitats, capacitats i les possibilitats que ofereixi el territori.

Per fer realitat el projecte, es compta amb totes les entitats i insitucions de Reus que vulguin oferir espais de col·laboració i participació. També és fonamental la interrelació entre serveis de l’Àrea de Benestar Social: el Pla d’inclusió Social, els Serveis Socials, el Punt de Voluntariat, els plans comunitaris i de convivència i els serveis de participació ciutadana.

Persones destinatàries
Són susceptibles de participar en el projecte tots beneficiaris d’algun ajut de les administracions i qualsevol altra persona que s’hagi adreçat al servei en algun moment determinat. Cal que els professionals de Serveis Socials ho valorin i s’estableixi en el pla de treball.

La necessitat de participar en el projecte també la pot expressar el propi usuari, mogut per les diferents situacions socio-personals del moment que viu i el professional referent en determinarà la idoneïtat de la demanda.

El participant al projecte no té perquè ser el titular de l’ajut o servei. Pot ser qualsevol membre de la unitat familiar que així ho valori el professional derivant.

El projecte vehicula i coordina la relació entre els diferents agents i els usuaris de Serveis Socials. Els actors claus per al seu desenvolupament són:

 • Les entitats que es vulguin integrar en el projecte, mitjançant el Pla d’Inclusió Social.
 • La xarxa de serveis socials.
 • El punt de voluntariat.
 • Els plans comunitaris i de convivència.
 • Els serveis de participació ciutadana.

Per portar a terme aquest projecte és indispensable la tasca dels professionals dels Serveis Social, que dissenyen l’itinerari personalitzat conjuntament amb els beneficiaris del projecte; posant en contacte als destinataris amb l’entitat o associació més propera i/o que millor s’adapti a les seves necessitats.

Objectius
El projecte es fixa els objectius següents:

En referència a les persones:

 • Capacitar i implicar en la comunitat a persones en situació de risc o exclusió social.
 • Enriquir i augmentar la xarxa social dels participants, com a conseqüència de les relacions personals que s’estableixin en el sí del projecte.
 • Promoure accions per millorar la capacitació dels participants i facilitar la seva inserció social o laboral.

En referència a la comunitat:

 • Promoure en la ciutadania més coneixement de l’entorn i implicació per millorar-lo.
 • Visibilitzar i fomentar accions socialment responsables entre els actors del territori.
 • Reintentar estratègies o maneres d’intervenir que afavoreixin la participació dels usuaris de Serveis Socials en entitats o associacions de la ciutat.
 • Sensibilitzar a tots els agents implicats en el projecte de la repercussió del mateix, de la necessitat d’un treball coordinat i en xarxa entre tots i de la importància en la corresponsabilització dels agents i persones implicades en el projecte.

Valoració dels primers mesos de funcionament
Des d’octubre de 2014 fins ara, han participat d’aquest projecte una vintena de persones: homes i dones, d’edats compreses entre els 21 i els 61 anys.

Les activitats que han realitzat han estat les següents: Ornamentacio de Nadal de l’Escola Rubió i Ors; suport a l’equip de futbol i reforç de lectura de l’Escola Pi del Burgar; com a voluntaris del Gran Recapte organitzat pel Banc dels Aliments, suport al menjador de les escoles Joan Rebull i General Prim, suport als monitors de futbol del Projecte Oci Actiu de Joves del Barri Gaudí i atenció als usuaris de la Biblioteca Central Xavier Amorós, entre d’altres.

Un projecte sorgit de la Taula Reus Amunt
La Taula Reus Amunt és una iniciativa col·lectiva entre ciutadania i Ajuntament per tal de garantir les condicions per al creixement econòmic i el benestar social de la ciutat i superar la situació de crisi.

L’objectiu d’aquest Grup de Treball va ser plantejar propostes concretes i susceptibles de ser implantades per solucionar la problemàtica analitzada, sempre des de l’òptica compartida de cercar la millora de la situació social i econòmica de la ciutat.

Per això, es van plantjar dos eixos bàsics sobre els quals es va estructurar tot el contingut del treball: el suport municipal a tots aquells agents que puguin generar ocupació i contribuir de forma efectiva a la reactivació econòmica i productiva de la ciutat de Reus per una banda, i per l’altra l’atenció social a les persones més vulnerables davant la crisi econòmica que estem patint.

És d’aquest segon eix d’on sorgeix aquesta iniciativa de mobilitzar les energies necessàries per potenciar la col·laboració dels usuaris de Serveis socials i oferir un espai on puguin fer créixer les seves capacitats i potencialitats que recull aquest projecte. Es proposa que les persones que s’adrecen als Serveis Socials puguin participar de manera més activa en millorar la seva situació i la dels altres i dignificar així la circumstància en la que es troben, i en alguns casos, possibilitar que es generi una corresponsabilitat envers la demanda que fan.

Així doncs, aquest projecte parteix del treball conjunt entre diferents actors, tant polítics com de la societat civil de la ciutat, que tenen molt a dir per aportar solucions als diversos reptes que Reus ha d’afrontar per reactivar l’economia local i superar la situació de crisi.

Imatge de la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, amb altres agents implicats en el projecte

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.