Notes de premsa

Entra en vigor l'Ordenança de Mobilitat Sostenible

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 30/06/2023
Carril bici de l'avinguda de Sant Bernat Calbó

L’Ordenança de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de Reus entra en vigor aquest dissabte, 1 de juliol. La nova norma municipal, aprovada en sessió plenària del passat 18 de novembre, ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat amb seguretat jurídica i d’acord amb les directrius fixades ens els nombrosos instruments de planificació internacionals i nacionals en aquesta matèria, posant especial atenció a l’Agenda Urbana de Catalunya.

L’Ordenança de Circulació vigent fins ara és de l’any 1992, i degut a la seva antiguitat, ha quedat desconnectada de l’evolució normativa posterior i la realitat dels nous models de mobilitat, que exigeixen la configuració d’una ciutat més sostenible i compromesa amb el medi ambient. El marc normatiu actual en matèria de mobilitat, les novetats sorgides en els darrers anys, la coexistència de diferents plans sectorials i les necessitats i demandes de la ciutadania en aquesta matèria justifiquen la necessitat d'una nova ordenança municipal de mobilitat amb l’objectiu de garantir i teixir un nou model de mobilitat més segura, sostenible i saludable, fent-ho de forma paral·lela a la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Reus.

La nova norma s'estructura en els deu títols següents:

  • El primer títol queda dedicat a les normes generals de mobilitat, regulació i control ambiental.
  • El segon títol determina els drets i deures de les persones vianants per tal de garantir un ús segur de les vies, tant per ells com per la resta de persones usuàries.
  • El títol tercer està dedicat a regular els drets i les obligacions de bicis i VMP, i les instruccions que han de seguir, així com les restriccions i limitacions.
  • El títol quart garanteix una accessibilitat general i assequible al transport col·lectiu urbà de persones viatgeres, considerant-lo l’element central de la mobilitat urbana i estableix totes aquelles prioritats i proteccions per una òptima circulació del servei.
  • En el títol cinquè es situa la regulació de la preferència dels serveis públics i dels vehicles d'emergència.
  • El títol sisè tracta de la distribució urbana de mercaderies i operacions de carrega i descarrega.
  • Al títol setè es regula la mobilitat en vehicle motoritzat, a més d’indicar drets, deures i prohibicions, també estableix proteccions de circulació i prioritats dels usuaris de bicicleta i MVP.
  • El títol vuitè, sobre la circulació de camions i mercaderies, estipula restriccions per massa màxima autoritzada (MMA), perillositat de les mercaderies i de l'acreditació d'autorització de circulació.
  • El títol novè regula tots aquells aspectes relacionats amb la parada i estacionament de vehicles.
  • Per últim, el títol desè està dedicat al règim sancionador.
Carril bici de l'avinguda de Sant Bernat Calbó
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.