Notes de premsa

Entren en vigor les modificacions de l'Ordenança Civisme

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 30/07/2020

Les modificacions de l'Ordenança de Civisme entren en vigor aquest dijous, 30 de juliol, una vegada passat el periode d'exposició pública de l'aprovació definitiva del text.

El text final de la normativa municipal manté l’objectiu d’adaptar-se a les novetats normatives i reforçar la voluntat política de vetllar per la convivència a través d’una eina que s’ha demostrat efectiva per resoldre les situacions que puguin alterar-la.

Els canvis precisen la regulació de la pràctica de la mendicitat, la prohibició d’anar nu per la via pública, l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública, i concreta de manera expressa els vehicles de mobilitat personal com a elements de mobilitat que tenen prohibit circular per les voreres.

Mendicitat
La nova redacció de l’ordenança prohibeix quan la mendicitat s'exerceix de manera que pot posar en qüestió la convivència a la via pública. El text final especifica que «no es permet la mendicitat de forma agressiva, insistent o intrusiva envers als vianants, o bé que obstaculitzi el lliure trànsit per les vies o espais públics, o que respongui a una estructura organitzada; tampoc es permet la mendicitat que es practiqui de forma directa o indirecta amb menors o persones amb discapacitat o acompanyant-se d’aquests, dins el conjunt del terme municipal.»

Prohibició d’anar nu per la via pública
L'ordenança concreta la prohibició d’anar nu per la via pública. Es prohibeix «anar despullat/ada o amb el tors totalment nu per la via pública o pels espais públics, tret de les piscines o els altres espais on estigui expressament autoritzat.»

Miccions dels animals
La modificació de l’ordenança incorpora de forma més clara i precisa l’obligació de netejar amb aigua les miccions dels animals de companyia a la via pública o en qualsevol espai d’ús públic, i incorporar així mateix, l’incompliment d’aquesta obligació com a infracció lleu. El redactat final inclou que «en cas que no es pugui evitar la micció d’aquests animals s’haurà de netejar immediatament amb aigua l’espai on s’ha produït la micció». El text vigent fins ara es limitava a regular que les persones que passegen animals de companyia hauran d’evitar que els animals defequin a la via pública, i també que facin les seves miccions als espais públics o d’ús públic, i especialment a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà. La recollida o neteja de les deposicions es limitava a les defecacions. El nou text ho aclareix i s’estén a les miccions.

Vehicles de mobilitat personal
Finalment, el nou text equipara els vehicles de mobilitat a les bicicletes com a elements de mobilitat que no poden circular per les voreres o altres espais destinats a ús dels vianants; i diferencia aquests d'altres elements com patins, monopatins o similars, que tampoc podran circular per la vorera, a execpció que ho facin a pas de persona i sempre que no hi hagi un carril o via habilitada expressament.

En aquest sentit, la redacció final prohibeix, «salvant el que pugui disposar la normativa sobre trànsit i circulació de vehicles, circular en bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per les voreres o altres espais peatonals o zones destinades a l’ús de vianants. Tampoc es permet circular amb patins, monopatins o altres aparells similars per les voreres o altres espais destinats a l’ús dels vianants, a excepció que ho facin a pas de persona, i sempre que no existeixi carril o via expressament habilitada amb aquesta finalitat i no siguin arrossegats per altres vehicles». La prohibició ja quedava fixada en el text vigent fins ara en definir els VMP com a “similars” a patinets i bicicles; però amb el nou redactat es precisa de manera clara, donada la proliferació d’aquesta tipologia de vehicles a la ciutat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.