Notes de premsa

La Comissió especial per una Nova Cultura de l'Aigua proposa una nova estació regeneradora d’aigua i la recuperació de pous i minats

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 4/04/2023
Planta solar de la depuradora d'Aigües de Reus

La Comissió especial de treball per una Nova Cultura de l'Aigua ha traslladat als òrgans de govern de l’Ajuntament dues propostes en relació a la construcció d’una nova estació regeneradora d’aigua i a la recuperació de nous i minats municipals. En concret, les dues propostes són:                                                         

 • Es proposa traslladar als òrgans de govern municipals la petició d'instar a l'Agència Catalana de l'Aigua que efectuï l'estudi de les actuacions necessàries per a la implantació, explotació i distribució de l'aigua d'una nova Estació Regeneradora d'Aigua a la sortida de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals de Reus.
 • Es proposa traslladar als òrgans de govern municipals i als òrgans de govern de la societat Reus Serveis Municipals SA la petició de dotar en els propers exercicis les partides extraordinàries necessàries dins del pressupost municipal i/o de la societat, destinades a executar aquelles inversions que permetin aprofundir i impulsar de manera decidida la recuperació de pous i mines municipals, i fer les adaptacions a la xarxa municipal de reg i de distribució, necessàries per a garantir el màxim aprofitament d’aquesta aigua i, alhora, per a què la major part de parcs i jardins de la ciutat puguin ser regats a curt o mig termini amb aigua no potable.

Ús racional de l’aigua
Igualment, la Comissió determina que per a la millora continua dels serveis públics essencials que gestiona Aigües de Reus, la seva missió i els seus valors, han de continuar orientats a donar compliment als pilars bàsics d'actuació següents:

 • L’ús racional de l’aigua: Un ús que els reusencs i els pagesos del Baix Camp ja porten temps demostrant, a la vista dels consums mitjans habitant i dia que registren i els imports que destinen a inversió per garantir la seva eficiència, amb càrrec a les tarifes del servei.
 • L’eficiència en sentit global i hidràulic. Respectuós amb la petjada hidràulica i de carboni.
 • Incorporant a la gestió energies renovables, minimitzant recursos i optimitzant-los
 • Reduint el malbaratament i apostant per l’economia circular: Fomentant la reutilització de l’aigua, la recuperació d’aqüífers, l’ús de l’aigua de km.0 i apostant per la millora continua de la seva qualitat.
 • Minimitzant l’impacte al medi de la nostra activitat i, en conseqüència, treballant per la millora del sanejament de les aigües residuals, la seva eficiència i eficàcia.
 • Des del compromís econòmic i social amb els més vulnerables facilitant-los totes les ajudes possibles per mitjà de diferents mecanismes (fons socials, tarifa social, etc.) i, també, amb ple compliment de la normativa destinada a la seva protecció.
 • El respecte a l’equilibri econòmic del servei i dels costos.
 • Que els consums sumptuosos o no bàsics estiguin més gravats que aquells de caràcter bàsic.
 • Visió sostenible i territorial.

El ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió de passat 20 de gener constituir la comissió especial de treball per una Nova Cultura de l’Aigua amb la finalitat d’analitzar les necessitats, potencialitats i alternatives per incrementar la reutilització de l’aigua depurada amb destí al reg i la indústria del territori i per tal de reprendre les converses amb l’Agència Catalana de l’Aigua, la resta d’agents de la Taula del Siurana i tots aquells altres agents del territori que vulguin ser-hi.

L’Ajuntament recomana fer un consum responsable d’aigua
L’Ajuntament de Reus recomana a la ciutadania fer un consum responsable en l’ús de l’aigua després de constatar que l’actual episodi de sequera està minvant la disponibilitat de recursos hídrics per al subministrament d’aigua de boca. Reus compta amb una pla de sequera que estableix mesures per garantir plenament l’abastament. Tanmateix, la implicació de la ciutadania és necessària davant la possibilitat que pugui prolongar-se la situació de manca de pluja i en un moment en el qual ja hi ha municipis que comencen a patir restriccions.

Atesa la situació de sequera local i general, l’Ajuntament de Reus fa una crida a la conscienciació, la solidaritat i la responsabilitat de la ciutadania en el consum d’aigua, i més encara en un moment que altres municipis ja han començat a patir restriccions i davant la possibilitat que la falta de pluja pugui prolongar-se en el temps.

L’Ajuntament insisteix en la necessitat d’avançar-se preventivament, des del convenciment que la ciutadania de Reus sempre ha estat ben conscient de la importància de fer un consum responsable de l’aigua. De fet, Reus presenta un consum mitjà d’aigua per habitant i dia d’uns 100 litres, el que significa estar per sota de la mitjana catalana i espanyola i en consonància amb els consums que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

En aquest sentit, es recorda que els hàbits domèstics són fonamentals en el consum global d’aigua d’una la ciutat:

 • Omplir una banyera comporta una despesa de 200 litres, mentre que fer una dutxa equival a un consum de 50 litres.
 • Rentar-se les mans o les dents amb l’aixeta oberta implica una despesa de 10 litres, mentre que el consum es redueix a un parell de litres si es fa obrint i tancant l’aixeta.
 • Una aixeta que degota, pot arribar a perdre fins a 30 litres al dia.
 • L’ús d’airejadors i limitadors del cabal a les aixetes redueixen el consum fins a un 50%.
Planta solar de la depuradora d'Aigües de Reus
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.