Notes de premsa

La Fundació "la Caixa" i CaixaBank augmenten el suport econòmic als serveis municipals d’atenció a la infància i a les persones grans

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 15/09/2020
Signatura conveni obra social La Caixa
Signatura conveni obra social La Caixa

El compromís de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació “la Caixa” s'ha renovat aquest dimarts, 15 de setembre, amb tres serveis d’atenció als infants i a les persones de més edat de la ciutat. Aquests serveis són els programes socials «T’ajudem a créixer», adreçat a la infància, que rep una aportació de 33.000 euros de la Fundació “la Caixa”, canalitzada a través de l’Acció Social de CaixaBank, 3.000 euros més que l’any anterior. Pel que fa als serveis adreçats a la gent gran, gestionats per la Creu Roja, el menjar a domicili rep una aportació de 9.000 euros, 4.000 euros més que l’any 2019, i pel Localitzador Personal (LOPE) es manté l’aportació de 3.000 euros. En global, enguany es destinen 7.000 euros més a aquests programes. La quantitat destinada al servei de menjar a domicili ha augmentat de manera destacada, en consonància amb l’augment de les persones usuàries d’aquest servei amb motiu de la pandèmia, ja que facilita l’estada a casa de les persones de més risc. La signatura dels convenis per donar continuïtat a aquests programes s’ha fet aquest migdia a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Reus i ha anat a càrrec de la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i del Director de Banca d’Institucions Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià.

La renovació d’aquests tres convenis permet continuar donant suport a les persones grans i als infants de Reus que ho necessiten. En concret, l’any 2019, 54 infants es van beneficiar del programa social «T’ajudem a créixer»; 14 persones grans van rebre 3.222 àpats a través del programa de menjar a domicili, i 11 persones grans van disposar del LOPE.

«T’ajudem a créixer»

El programa «T’ajudem a créixer» té com a objectiu ajudar famílies en situació de vulnerabilitat social perquè els seus fills puguin assistir a una escola bressol. Aquest programa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Fundació “La Caixa”, a través de l’Acció Social de CaixaBank.

Les famílies que reben aquestes ajudes són derivades dels mateixos Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), de les escoles bressol o per demanda directa de la família, amb una valoració tècnica prèvia del personal professional de Serveis Socials.

El valor de les ajudes varia en cada cas segons la situació de cada família, que ha de complir algun dels supòsits següents:

  • Famílies monoparentals amb el progenitor/a treballant.
  • Infants amb Necessitats Educatives Especials.
  • Infants en situació de risc social.

Les famílies que reben aquestes ajudes poden inscriure els seus fills en les escoles bressol municipals, en la llar d’infants El Barrufet, que depèn de la Generalitat, i en la A. Cuadrada, propietat de la Creu Roja.

La Regidoria de Benestar Social treballa aquest programa de manera coordinada amb la Regidoria d’Educació, responsable de les escoles bressol municipals.

Menjar a domicili

El programa de menjar a domicili té la finalitat que les persones grans, amb dependència o discapacitat puguin continuar vivint al seu domicili el màxim de temps possible i amb les millors condicions. A més, amb aquest servei les persones grans reben una alimentació adequada al seu estat de salut.

L’Ajuntament de Reus, a partir dels informes emesos pel personal tècnic de Serveis Socials, formula la proposta de persones susceptibles de rebre aquest servei, que gestiona la Creu Roja.

Localitzador Personal (LOPE)

El programa LOPE, a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiu específic de localització que incorpora GPS, permet de manera permanent la localització de la persona qui el porta i la detecció de situacions potencialment perilloses.

Aquest servei dóna la possibilitat a les persones amb un deteriorament cognitiu lleu o moderat que puguin continuar gaudint de la seva autonomia, així com potenciar les seves capacitats individuals i col·lectives. A més, els localitzadors GPS faciliten a les persones grans la seva permanència en l’entorn habitual, amb la tranquil·litat i la confiança necessària per a les persones cuidadores i familiars.

El sistema intel·ligent de monitoratge d’alertes personals que desenvolupa la Creu Roja inclou, en tot cas, els següents serveis:

  • Atenció permanent les vint-i-quatre hores del dia a la Central Receptora d’Alarma de la Creu Roja.
  • Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius les vint-i-quatre hores del dia durant tot l’any.
  • Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, zones perilloses o increment de velocitat a més de 35 km/hora.
  • Les famílies poden consultar a través de missatges al telèfon mòbil l’última localització del familiar que fa ús de l’aparell.
  • Avís de bateria baixa del dispositiu de localització.

En aquest programa, l’Ajuntament de Reus és l’encarregat, a través del personal tècnic de Serveis Socials, de proposar les persones que són susceptibles de portar l’aparell, amb el seu consentiment previ, i Creu Roja assumeix les tasques corresponents al desenvolupament del servei.

Boots
Signatura conveni obra social La Caixa
Signatura conveni obra social La Caixa

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.