Notes de premsa

La Fundació "la Caixa" i CaixaBank renoven el suport als serveis municipals d'atenció a les persones grans i a la infància

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 25/11/2021
Signatura dels convenis entre l'Ajuntament, La Fundació

El compromís de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, s'ha renovat aquest dijous, 25 de novembre, amb el suport a tres serveis: dos d’atenció a les persones grans i un, a la infància. D’una banda, pel que fa als programes socials adreçats a la gent gran, tots dos gestionats per la Creu Roja, el menjar a domicili rep una aportació de 8.000 euros i el Localitzador Personal (LOPE), de 1.000 euros. D’altra banda, el programa adreçat a la infància, «T’ajudem a créixer» rep una aportació de 33.000 euros. La signatura dels convenis per donar continuïtat a aquests programes s’ha fet aquest migdia a l’oficina premier de la plaça Prim de Reus i ha anat a càrrec de la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, i del director d’Institucions de la Direcció Territorial Catalunya de CaixaBank, Joaquim Macià.

La renovació d’aquests tres convenis permet continuar donant suport a les persones grans i als infants de Reus que ho necessiten. En concret, l’any 2020, 39 persones grans van rebre àpats a través del programa de menjar a domicili i 7 van disposar del LOPE. A més, 61 infants es van beneficiar del programa social «T’ajudem a créixer».

«T’ajudem a créixer»
El programa «T’ajudem a créixer» té com a objectiu ajudar famílies en situació de vulnerabilitat social perquè els seus fills puguin assistir a una escola bressol. Aquest programa és fruit de la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i la Fundació “La Caixa”, a través de l’Acció Social de CaixaBank.

Les famílies que reben aquestes ajudes són derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus, pel Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), per les escoles bressol o per demanda directa de la família, amb una valoració tècnica prèvia del personal professional de Serveis Socials.

El valor de les ajudes varia en cada cas en funció de la situació de cada família, que ha de complir algun dels supòsits següents:

  • Famílies monoparentals amb el progenitor/a treballant.
  • Infants amb Necessitats Educatives Especials.
  • Infants en situació de risc social.

Les famílies que reben aquestes ajudes poden inscriure els seus fills en les escoles bressol municipals, en la llar d’infants El Barrufet, que depèn de la Generalitat, i en la A. Cuadrada, propietat de la Creu Roja.

La Regidoria de Benestar Social treballa aquest programa de manera coordinada amb la Regidoria d’Educació, responsable de les escoles bressol municipals.

Menjar a domicili
El programa de menjar a domicili té la finalitat que les persones grans amb dependència o discapacitat puguin continuar vivint al seu domicili el màxim de temps possible i amb les millors condicions. A més, les persones usuàries d’aquest servei reben una alimentació adequada al seu estat de salut.

L’Ajuntament de Reus, a partir dels informes emesos pel personal tècnic de Serveis Socials, formula la proposta de persones susceptibles de rebre aquest servei, que gestiona la Creu Roja.

Localitzador Personal (LOPE)
El programa LOPE, a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiu específic de localització que incorpora GPS, permet de manera permanent la localització de qui el porta i la detecció de situacions potencialment perilloses.

Aquest servei dona la possibilitat a les persones amb un deteriorament cognitiu lleu o moderat que puguin continuar gaudint de la seva autonomia, així com potenciar les seves capacitats individuals i col·lectives. A més, els localitzadors GPS faciliten a les persones grans la seva permanència en l’entorn habitual, amb la tranquil·litat i la confiança necessària per a les persones cuidadores i familiars.

El sistema intel·ligent de monitoratge d’alertes personals que desenvolupa la Creu Roja inclou, en tot cas, els següents serveis:

  • Atenció permanent les vint-i-quatre hores del dia a la Central Receptora d’Alarma de la Creu Roja.
  • Informació de la localització GPS o LBS dels dispositius les vint-i-quatre hores del dia durant tot l’any.
  • Possibilitat de configuració personalitzada i seguiment de les zones segures, zones perilloses o increment de velocitat a més de 35 km/hora.
  • Les famílies poden consultar a través de missatges al telèfon mòbil l’última localització del familiar que fa ús de l’aparell.
  • Avís de bateria baixa del dispositiu de localització.

En aquest programa, l’Ajuntament de Reus és l’encarregat, a través del personal tècnic de Serveis Socials, de proposar les persones que són susceptibles de portar l’aparell, amb el seu consentiment previ, i Creu Roja assumeix les tasques corresponents al desenvolupament del servei.

Signatura dels convenis entre l'Ajuntament, La Fundació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.