Notes de premsa

La Guàrdia Urbana aixeca més de 200 actes per molèsties per sorolls, el 70% a l’interior de domicilis

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 7/08/2020
Escut Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat aquest 2020 un total e 214 actes per incompliment de l’Ordenança de Civisme i generar sorolls que causen molèsties als veïns. El 70% de les actes (151) s’han aixecat per sorolls i molèsties a l’interior de domicilis. La resta, 63, per incidents d’incivisme a la via pública. El règim sancionador regulat en l’Ordenança de Civisme defineix com a infracció lleu les activitats que no respectin el descans del veïnat; i preveu sancions de fins a 600 euros.

L’actuació de la Guàrdia Urbana s’emmarca en la política de proximitat del cos i en l’objectiu de treballar per aconseguir la convivència pacífica i cívica de la ciutadania. En aquest sentit, més enllà de la resposta immediata davant els actes d’incivisme, la Guàrdia Urbana incideix en els conflictes comunitaris i veïnals a través de la mediació.

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes treballa per la prevenció dels conflictes socials i la seguretat ciutadana a través de la promoció del civisme i la convivència. Els seus objectius són la resolució de problemàtiques mitjançant la mediació entre les parts, restablir vincles i millorar la convivència ciutadana.

La unitat gestiona uns 200 casos cada any, la gran majoria dels quals són conflictes comunitaris (comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària).

L’Ordenança de Civisme de Reus dedica íntegrament el capítol XI a les molèsties per sorolls. I en aquest sentit, l’article 24.1 diu: “Tota persona té l'obligació de respectar el descans del veïnat i evitar fer sorolls que alterin la convivència, independentment de l'hora del dia, però especialment en horari nocturn”.

Escut Guàrdia Urbana
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.