Notes de premsa

La Taula de la Pobresa Energètica constata les dificultats d'accés al Bo social en la factura de la llum

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 28/09/2018
Imatge reunió Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
Imatge reunió Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus

De les dades presentades pels Ajuntaments de Tarragona i Reus en el plenari de la taula de la pobresa energètica de Tarragona i Reus, que s’ha reunit aquest dijous 27 de setembre en el Mas Iglesias a la capital del Baix Camp, es conclou que amb els canvis recents en la normativa estatal, continuen les dificultats d'accés al Bo social en la factura de la llum, tot i que ara més famílies se’n poden beneficiar. A la trobada, hi ha assistit unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments i de la Generalitat, membres d’entitats que treballen en aquest àmbit de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia i aigua. L’anterior reunió es va fer l’any passat al Palau de Congressos de Tarragona.

La sessió ha servit per fer una valoració del servei d'assessorament energètic que s’està realitzant a les dues ciutats i de l’evolució dels ajuts per fer front a la pobresa energètica. S’ha fet incidència en la necessitat de continuar impulsant l’estalvi energètic entre la ciutadania i d’impulsar mesures, com les auditories ambientals, per tal de contribuir a disminuir el consum elevat dels habitatges que es troben en una situació d’ineficiència energètica.

Conclusions de l’Ajuntament de Tarragona
A Tarragona, els Serveis Socials Bàsics, tot i que no tenen competència directa en Pobresa Energètica, estan treballant per a poder assegurar que la població vulnerable tingui garantits els subministraments bàsics de les seves llars.

Un 19,7% del total de les ajudes d’urgència de l’any 2017, s’ha destinat a cobrir necessitats de pobresa energètica. Tot i la implantació de la llei 24/2015, l’impacte no ha estat significatiu, atès que en els anys 2016 i 2017 el nombre d’ajudes per aquest concepte s’han mantingut.

Pel que fa a l’entrada en vigor de la nova normativa estatal sobre el Bo social, encara no es pot valorar com afectarà les persones o famílies vulnerables, donat que manca coneixement del recurs. No obstant això, es constata que el 80% de famílies que compleixen requisits no l’han sol·licitat i un 17% de les famílies que gaudien del bo social anterior estan pendents de sol·licitar la renovació.

Sí que es valora una major implicació de les empreses subministradores en temes de pobresa energètica, però resta pendent el desenvolupament d’alguns recursos com ara un fons de garantia. Es constata també que quan existeix aquesta responsabilitat social, com en el cas de l’Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, mitjançant el seu Fons Social, repercuteix de manera directa donant resposta a la necessitat de les famílies més vulnerables.

Conclusions de l’Ajuntament de Reus
El 69% de les persones que arriben al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de Reus amb dret al Bo Social a Reus no el tenen sol·licitat.

En concret, de les 553 persones assessorades pel PAE de l’Ajuntament de Reus, 485 (88%) tenen dret al Bo Social, segons la nova normativa. Tot i això 337 (69%) no l’havien sol·licitat. Aquestes dades evidencien que tot i que més persones tenen dret al Bo Social segons els recents canvis en la normativa estatal, continuen les dificultats a l’hora d’obtenir aquest benefici que redueix un 25% o un 40% el cost final de l’import de la factura, en funció dels requisits que compleix cada família.

Aquestes dades, en sintonia amb el que ja es va constatar l’any anterior, incideixen de nou en la necessitat de continuar l’assessorament per tal que la factura de cada família s’ajusti al preu just. Per això, també cal aprofundir en els mecanismes de coordinació entre les empreses i les diverses administracions públiques implicades.

Dades 2018 del Punt d'Assessorament Energètic (PAE) de Reus
Persones ateses 553 84%
Assistents sense recomanacions  59 11%
Assistents amb recomanacions 494  89%
No assisteixen a la cita prèvia 93  17% 
Anul·lacions 13  2% 
Total cites 659   
Recomanacions 2018:     
Canvi de tarifa 406  73% 
Canvi de potència  112  20% 
Canvi de companyia a mercat regular 282  51%
Tramitar Bo Social 337 69%


La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
La Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus és un espai de planificació, coordinació, intervencions, anàlisi, debat, recerca d'alternatives i propostes de solucions que garanteixin l'accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat. Des d'aquest ens, els ajuntaments de Tarragona i Reus treballen de manera conjunta el tema de la pobresa energètica i tenen connexió estreta amb la Taula del Govern de la Generalitat.

Imatge reunió Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
Imatge reunió Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.