Notes de premsa

L’Ajuntament accelera la transformació digital i implanta un sistema pioner de tràmits per telèfon per salvar la bretxa digital

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 20/05/2020
Imatge administració electrònica

L’Ajuntament de Reus accelera el procés de transformació digital amb novetats tecnològiques i normatives: l'eliminació de l'entrada de documentació en paper en els tràmits que la ciutadania faci a partir d’ara a l’administració; i l'obertura del mitjà telefònic com a nou canal per poder realitzar tràmits municipals, pensat especialment per a la ciutadania amb menys capacitació digital. Les novetats entren en vigor a partir del dilluns 25 de maig, quan està previst que reobrin les oficines municipals d’atenció a la ciutadana.

Les mesures tenen el triple objectiu de complir la normativa vigent; afavorir el compliment de les mesures de seguretat i prevenció davant l’actual emergència sanitària; i guanyar en eficàcia, eficiència i sostenibilitat econòmica, mediambiental i organitzativa. Alhora, les mesures incorporen el criteri de cohesió social, per salvar la bretxa digital i garantir la prestació dels serveis a tota la ciutadania.

L’eliminació del paper en els tràmits municipals tindrà efectes a partir del 25 de maig, quan entra en vigor el decret que, entre altres, resol les mesures següents:

  • L’obligació que qualsevol tràmit o sol·licitud de tots els departaments municipals estigui sempre en format telemàtic i, opcionalment, en format presencial.
  • En cas de persones físiques que tenen el dret a relacionar-se presencialment amb l’Ajuntament, es digitalitzarà tota la documentació d’entrada i es retornaran els originals als interessats per evitar l’entrada i circulació del paper.

Tràmit telefònic
L’acceleració de la transformació digital de l’Ajuntament comporta la implantació de mesures per contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania amb menys capacitació tecnològica. En aquest sentit, a partir del dilluns 25 de maig l’Ajuntament també posa en marxa d’un sistema pioner en l’àmbit de les administracions públiques: la realització de tràmits i sol·licituds per mitjans telefònics

Fer el tràmit telefònic serà igual que fer-lo de manera presencial. Caldrà demanar cita prèvia i seleccionar l’opció de fer la tramitació per mitjans telefònics. No es podrà fer per telèfon fix i caldrà indicar un telèfon mòbil atès que es farà una validació d'aquest amb un SMS. Un empleat municipal de l'oficina atenció corresponent trucarà a la persona interessada el dia i hora indicats, i es procedirà a fer el tràmit via telefònica.

El tràmit telefònic tindrà la mateixa validesa i garanties jurídiques que el telemàtic o el presencial, gràcies a la gravació i arxiu de la conversa telefònica, a la verificació de la identitat i a la recollida del consentiment del sol·licitant.

El tràmit telefònic només estarà disponible per a persones físiques, i ho haurà de demanar la mateixa persona sol·licitant, en cap cas una altre en representació; i es podrà fer servir per a tots aquells tràmits que no impliquen un pagament o una llicència. Les empreses, proveïdors o entitats estan obligades per llei a fer les tramitacions per mitjans electrònics.

Per tal de poder verificar la identitat i les dades de la persona sol·licitant del tràmit telefònic, aquesta haurà d’estar donada d’alta prèviament a la base de dades corporativa, d’acord al reglament del registre electrònic de l’Ajuntament de Reus.

Signatura remota i confirmació de sol·licituds a instàncies de l’Ajuntament
L’Ajuntament també posa en marxa dilluns el sistema de signatura remota basada en evidències electròniques. Es tracta d’un sistema equiparable la signatura electrònica avançada, que permet als sol·licitants signar documents sense haver de disposar d'un certificat electrònic. N’hi ha prou amb un correu electrònic i un mòbil. S'envia per e-mail un enllaç al document a signar però abans que pugui la persona fer la signatura simple per l'ordinador, mòbil o tauleta, s'envia un SMS amb una clau d'un sol ús com a doble factor d’autenticació.

Aquest sistema es podrà usar per a la tramitació o renovació de moltes sol·licituds o tràmits que la ciutadania realitza de forma periòdica a l’Ajuntament, com poden ser les sol·licituds de subvencions adreçades a les persones. Igualment, es pot fer servir per a la recollida del consentiment o altres documents quan es requereixi la signatura de la persona, quan l’Ajuntament ja ha verificat la identitat amb antelació.

Aquest sistema només serà accessible a instàncies de l'Ajuntament que enviarà el document o sol·licitud a confirmar.

Imatge administració electrònica
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.