Notes de premsa

L'Ajuntament aprova els últims passos per al canvi de governança de l'Hospital Sant Joan

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 22/07/2020
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

L'Ajuntament de Reus ha fet aquest dimecres, 23 de juliol els darrers passos per culminar el procés de traspàs de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus a la Generalitat de Catalunya, amb els respectius acords de la corporació municipal, reunida en sessió plenària, i de l'empresa Reus Serveis Municipals, reunida en Junta General.

Els acords han permès tancar amb els objectius assolits el full de ruta, definit el passat mes de desembre en el «Conveni regulador per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre»:

  • Mantenir per a la ciutat i assegurar per al futur uns serveis de salut de qualitat i de proximitat.

  • Assegurar que l'economia de l'Ajuntament sortia reforçada de l'operació.

  • Garantir la subrogació de tots els llocs de treball amb els mateixos drets i condicions.

Igualment, la nova etapa que obre l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus permet desplegar una visió de l’atenció sanitària en xarxa i en conjunt del Camp de Tarragona; assegurar la presència de la recerca i la universitat, que garanteix la formació i qualitat de l’activitat assistencial del centre sanitari; i garantir la cartera de serveis, alhora que es posen les bases per fer possible la seva ampliació, en benefici de la ciutadania i els pacients.

Al llarg dels darrers, dies s'han pres els acords següents per culminar el procés de canvi de governança de l'Hospital:

  • Resolució del contracte d’arrendament del nou hospital de Reus.

  • Renúncia al dret de superfície sobre l’immoble del nou hospital, a excepció de l’aparcament subterrani.

  • Formalització del préstec que la Generalitat concedirà a Reus Serveis Municipals per a l’amortització anticipada el préstec sindicat, per import de 27,5 milions d’euros.

  • Formalització de la novació del préstec bilateral davant notari pel que la nova Entitat de Dret Públic es subroga en la posició de Reus Serveis Municipals. Aquest pas tindrà lloc en el mateix acte en què es formalitzi el traspàs de titularitat de l’hospital.

  • Ampliació de capital de Reus Serveis Municipals per part de l'Ajuntament mitjançant una aportació no dinerària, i la conseqüent modificació estatutària.

  • Formalització d’un conveni de finançament per transferències de capital pel valor equivalent a la bonificació de l’IBI de l’Hospital no meritada durant el període 2021-2024.

Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.