Notes de premsa

L'Ajuntament crea el Consell Municipal de l'Habitatge

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 19/06/2020
Ple telemàtic

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 19 de juny la creació del Consell Municipal de l’Habitatge, l'òrgan de participació ciutadana on ciutadania, entitats i col·lectius, agents econòmics i socials, i representants de l’Ajuntament de Reus han de debatre i formular propostes sobre la política municipal d’habitatge. El consell neix a l'empara del Reglament de Participació Ciutadana, i segueix l'experiència i la cerca de consensos de la Comissió Informativa Especial d'Habitatge Social, constituïda en els darrers mandats municipals

El consell es fixa com a objectius generar debat i opinió en relació a l’habitatge a la ciutat, tot fomentant el consens en les polítiques municipals d’habitatge; formular propostes en relació en matèria d’habitatge a la ciutat; i servir de fòrum on el govern municipal i faciliti informació sobre la seva acció en matèria d’habitatge, i fer-ne el seguiment. En particular, seguir el desenvolupament del Pla Local d’Habitatge de Reus.

I, en aquest sentit, el reglament del consell defineix com a funcions pròpies assessorar l'Ajuntament, debatre plans i propostes en matèria d'habitatge, proposar accions, rebre informació, recomanar la utilització dels canals de participació ciutadana, promoure la intervenció en l’elaboració de les memòries participatives que es posin en marxa en qualsevol àmbit que afecti l’habitatge, i elaborar una memòria i un balanç al final del mandat de l’activitat realitzada.

Amb tot, l'òrgan es dota d'un consell plenaria que, a més dels membres del consistori que ostentin la presidència i la vicepresidència, estarà compost pels següents membres:

  • Un representant de cadascun dels grups polítics municipals.

  • Un representant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

  • El Síndic Municipal de Greuges.

  • Cinc ciutadans de a títol individual, seleccionats aleatòriament d’entre les persones inscrites al Registre Ciutadà de Reus que hagin manifestat interès en matèria d'habitatge.

  • Un representant de les associacions de veïns federades

  • Un representant de cadascuna dels següents entitats, moviments i col·lectius socials (Creu Roja, Càritas, Fundació Pere Mata, Cooperativa Llars Familiars HSJ, SCL, Reus Refugi, Consell de la Joventut de Reus, Consell Municipal de la Discapacitat, Consell Municipal de la Gent Gran, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca).

  • Un representant dels agents econòmics, socials i professionals (Gremi de la Construcció del Baix Camp, Cambra de la Propietat Urbana de Reus, CoopCamp, Ateneu cooperatiu del Camp de Tarragona, Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de la província de Tarragona, Agrupació Provincial de Promotors i Constructors d’Edificis de la província de Tarragona, Entitats financeres més importants pel que fa a la propietat immobiliària a la ciutat: Bankia, Caixabank, BBVA, Banc Sabadell, SAREB; Col·legis Professionals d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Advocats, Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

  • Les persones expertes en la matèria.

  • Tècnics municipals i de l’empresa Reus Desenvolupament Econòmic experts en la matèria: participació, urbanisme, habitatge, serveis socials, joventut, hisenda municipal i immigració, en funció dels temes a tractar segons l’ordre del dia establert, amb veu però sense vot.

Ple telemàtic
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Ple telemàtic 4578.2 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.