Notes de premsa

L'Ajuntament crea els serveis municipals d'alimentació i d’allotjament temporal que oferirà al Centre Social El Roser

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 19/05/2021
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser

El Govern de Reus porta a votació del ple de l'Ajuntament d'aquest divendres, 21 de maig la creació dels serveis municipals d'alimentació i d’allotjament temporal que oferirà el Centre Social El Roser. Una vegada creats els serveis, s'iniciarà la licitació dels dos serveis per tal d'adjudicar-ne la gestió a empreses d’inserció sociolaboral i expertes en l’acció social.

La licitació tindrà dos apartats: l’alimentació, que inclourà la gestió per part d’una única empresa dels serveis de menjador social, rebost social i cafeteria; i el servei residencial d’estada limitada. En el primer cas, el concurs estarà reservat a empreses d’inserció que promouen la integració sociolaboral de persones en situació o risc greu d’exclusió social i en el segon es primarà l’experiència en l’atenció social a aquests col·lectius.

La posada en funcionament dels dos serveis (obres de construcció de l'equipament a banda), suposarà una despesa municipal anual de 844.000 euros, fet que suposa un increment d'uns 500.000 euros respecte a la despesa actual. L'Ajuntament atendrà els costos amb recurso propia i buscarà el cofinançament amb altres administracions i entitats.

Serveis d’alimentació
L’any 2020, 7.730 persones van rebre ajuda alimentària, que representen el 36% del total de persones ateses per Serveis Socials. Pel que fa a la procedència dels aliments, es van donar uns 60.000 àpats a través del menjador social i 6.800 persones van ser ateses per la Xarxa de distribució d'aliments. Uns 210.118kg d’aliments van procedir del Programa de Gestió Alimentària. La resta, van provenir dels Fons Europeu de Garantia Alimentària i del Banc dels Aliments.

Els serveis d’alimentació que s’oferiran al Centre Social El Roser seran els següents:

 • Menjador social: àpats presencials, per emportar-se i a domicili.
 • Rebost social: punt de distribució d'aliments i entrega de la cistella bàsica d'aliments i complements.
 • Cafeteria: servei de cafeteria oberta a la ciutadania.

Menjador social
Situació actual: El menjador social actual ha passat de servir 10.062 àpats el 2010 a 51.343 el 2020. Actualment s'estan entregant uns 180 àpats diaris. El 2010 es van atendre 207 persones i el 2020, 500. Des del 2009 hi ha signat un conveni amb Càritas Interparroquial, amb un import el 2020 de 115.600 euros. El servei compta amb 1 cuiner, 1 ajudant de cuina i 1 cap de sala, més la col·laboració d’unes 8 persones voluntàries. Les instal·lacions actuals i l’equip de cuina requereixen una ampliació per donar resposta a la demanda, tant pel nombre d'àpats com per l'emmagatzematge i la conservació.

Nou servei: El nou menjador social d'El Roser tindrà les característiques següents:

 • Les instal·lacions de la cuina del Centre Social i l'estructura prevista del personal del servei permetrà elaborar 240 àpats diaris i tenir gran capacitat de tractar i emmagatzemar aliments i de conservar àpats.
 • L'estructura laboral prevista és de 9 llocs de treball, 6 dels quals destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral.

Rebost social
Situació actual: En l’actualitat, la Xarxa de Distribució d'Aliments compta amb 1.389 famílies i 4.139 persones derivades el 2019; 2.249 famílies i 6.829 persones (2020), 1.421 famílies i 4.443 persones (maig 2021). Actualment la Xarxa de Distribució d’Aliments disposa de 15 punts d'entrega d'aliments. Totes les entitats de la Xarxa col·laboren amb personal voluntari.

Nou servei: El rebost social que acollirà El Roser permetrà millorar l'atenció i entrega d'aliments de la Xarxa de Distribució d'Aliments i tindrà les característiques següents:

 • Major espai d'atenció i emmagatzematge.
 • Atenció horària de 4 matins i 4 tardes a la setmana.
 • Capacitat d'atenció de 800 famílies al mes mitjançant entregues cada 2 setmanes.
 • L'estructura laboral és de 4 llocs de treball, 3 dels quals seran destinats a persones amb dificultats d'inserció laboral.

Cafeteria
Serà una cafeteria oberta a la ciutadania en horari no coincident amb el menjador social. L’explotació d’aquest servei la farà la mateixa empresa dels serveis d'alimentació. Farà servir recursos propis (no públics) i un espai d'emmagatzematge propi. L’objectiu d’aquest servei és obrir el Centre Social el Roser a l'entorn i d’aquesta manera contribuir a la desestigmatització del menjador social.

Serveis d’allotjament temporal
Situació actual: L’any 2020, Serveis Socials va atendre a 138 famílies i 180 persones que es van derivar a recursos d’allotjament privat de pensions i hotels. Aquestes derivacions van suposar un total de 4.564 estades i 4.956 pernoctacions i un cost aproximat de 124.000 euros.

Nou servei: El Servei Residencial d’Estada Limitada que oferirà El Roser consta de dos serveis:

 • Servei d’acolliment residencial d’urgència: supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència, com incendi o ensorrament de l’habitatge.
 • Servei de residència temporal a persones adultes en situació d’exclusió social: s’adreça a persones que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no disposen d’un habitatge com, per exemple, persones sense sostre.

L’equipament Integral d'estada limitada que oferirà El Roser serà una opció diferent dels actuals recursos privats que existeixen a la ciutat, com habitacions d’hostals o d’una entitat social. Es tracta d’oferir una millora en l’atenció social a les persones i també una millora en la qualitat del servei, de l’allotjament i de l’estada. En concret, aquest servei permet desenvolupar els plans de treball amb majors garanties de suport i eficiència.

Els serveis que s’oferiran al nou equipament seran:

 • Allotjament: capacitat per a 16 persones en dues sales de 8 places.
 • Manutenció: esmorzar, dinar i sopar.
 • Acollida i convivència: equip tècnic propi i extern.
 • Suport social: equip propi i extern.
 • Servei de dutxes i bugaderia per a persones externes.
 • La posada en marxa del servei requerirà la creació d'11 llocs de treball.
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser
Centre Social El Roser

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.