Notes de premsa

L'Ajuntament de Reus aprova de manera inicial la nova ordenança de sorolls i vibracions

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 18/06/2021
Ple telemàtic

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 18 de juny de manera inicial la nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Reus, adequa el text vigent actualment, del 1999.

L’ordenança concreta els instruments jurídics i tècnics d’àmbit municipal, necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. Té per objectiu donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.

Els canvis més destacables del nou text en relació a l’ordenança anterior són els següents:

  • S’introdueix el criteri de l’ús del sòl en la delimitació de les zones acústiques, i la seva vinculació amb l’urbanisme.
  • Les diferents zones de sensibilitat acústica en que primerament es dividia el territori ara es subdivideixen en varies subzones atenent a criteris urbanístics i els límits acústics varien entre elles.
  • S’augmenta el grau d’exigència dels objectius de qualitat acústica aplicables, principalment per als nous desenvolupaments urbanístics i a l’interior de les edificacions destinades a usos sensibles al soroll, com ara, residencials, hospitalaris, educatius o culturals.
  • Els valors límit d’immissió interior ja no depenen de la zona  de sensibilitat acústica sinó de l’ús dels locals o dependències.
  • S’estableix noves franges horàries d’avaluació del soroll.
  • S’estableixen grups d’activitats segons el seu potencial de soroll i s’estableixen límits mínims d’aïllament d’acord amb aquest potencial per tal de garantir no sobrepassar els límits màxims d’immissió establerts.
  • S’estableix límits per a la transmissió del soroll d’impacte.
  • S’estableixen les condicions acústiques mínimes que haurien de respectar les activitats a l’aire lliure que disposin de sistemes de música/so amplificada.
  • Es regula la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica per causes degudament justificades i acreditades amb el corresponent estudi acústic, per exemple en cas d’obres importants.
  • Es defineixen el casos de suspensió automàtica dels objectius de qualitat acústica, per exemple en cas de les festes majors de Sant Pere i de Misericòrdia, actes de rellevància econòmica, cultural o festiva organitzats o participats per l’Ajuntament, com la revetlla de Sant Joan, festa de cap d’any, carnestoltes, festival Trapezi, actes d’Estiu a la fresca, festes de barris i actes de dinamització de la ciutat en època nadalenca.
Ple telemàtic
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Ple telemàtic 211.8 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.