Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus aprova el projecte per millorar l’accessibilitat a peu de la ciutat

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 10/06/2020
Plànol Fase1 Reus Ciutat Inclusiva

Millorar l’accessibilitat a peu de la ciutat. És el principal objectiu del Pla Director «Reus Ciutats Inclusiva» encarregat per l’Ajuntament de Reus i del que ara el Govern de Reus n’ha aprovat la proposta de la primera fase d’execució: el «projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants». El projecte es fixa com a objectiu revisar voreres i passos de vianants per definir itineraris accessibles de la xarxa bàsica de mobilitat a peu. S’han identificat ubicacions prioritàries i s’han definit mesures físiques com el paviment tàctil, les rajoles guies, l’ampliació de voreres o la instal·lació de semàfors acústics.

Es dona continuïtat així, amb una solució integral, a la tasca de millora contínua de l’accessibilitat a la via pública que l’Ajuntament porta a terme, amb la implantació de mesures de manera progressiva.

El projecte és fruit de dues propostes seleccionades amb els Pressupostos Participatius 2019: «Reus, ciutat inclusiva» i «posar rajoles-guia a les voreres i als passos de vianants, proposades per durant els tallers oberts a la ciutadania convocats durant el, procés participatiu. L’Ajuntament ha unificat les dues propostes en una sola actuació, que desenvolupa alhora el Pla Director i el projecte bàsic executiu de mesures prioritàries.

El Pla director és un instrument de diagnosi, i se centra especialment en la xarxa principal de desplaçaments a peu, definida al Pla de Mobilitat Urbana. S’ha posat el focus en tres aspectes: itineraris accessibles, passos de vianants i obstacles a la via pública. La participació de la ONCE en l’elaboració del Pla Director ha estat clau per identificar aquelles zones prioritàries d’actuació.

El projecte que desenvolupa la primera fase del Pla Director preveu establir itineraris prioritaris que connectin sense barreres arquitectòniques diferents equipaments i serveis: l’estació de trens, el CAP Sant Pere, el Mercat Central, eixos comercials i la seu de l’ONCE.

Les principals intervencions previstes són l’adequació dels passos de vianants, la instal·lació de rajoles guia i l’ampliació de voreres i orelles; i tenen en compte la diagnosi prèvia, les accions contemplades en el Pla de Mobilitat Urbana de Reus i la legislació vigent en matèria d’accessibilitat..

Adequació dels passos de vianants
Es dissenyen passos de vianants conseqüents amb els itineraris naturals dels usuaris, evitant trajectes sinuosos i reduir la trajectòria dels vianants. En les interseccions, els passos es preveuen més propers per evitar reculades. Així mateix, per evitar el creuament de la calçada per llocs no senyalitzats i evitar situacions de perill es disposen els passos en distàncies adequades que permetin la permeabilitat de les vies per als desplaçaments a peu.

Les característiques del paviment en l’itinerari de vianants accessible ha d’assegurar que el recorregut no tingui ressalts, i els passos de vianants caldrà construir-los amb rampes.

Així mateix, per facilitar la mobilitat de persones amb limitació visual, se senyalitzaran els passos amb paviment de textura diferenciada per indicar la proximitat del punt d’encreuament de la vorera amb la calçada. Aquestes rajoles guia es disposaran entre la línia de la façana i el començament del gual; i, amb un altre model, sobre el plànol inclinat del gual o al llarg de la línia de trobada entre el gual i la calçada.

Ampliació de voreres i orelles
Per tal de reduir l’amplada dels carrils de circulació, s’ampliaran les voreres en alguns punts. Sobretot en els passos de vianants es dissenyen orelles per reduir la longitud del pas de vianants.

Plànol Fase1 Reus Ciutat Inclusiva
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.