Notes de premsa

L'Ajuntament de Reus es dota del pressupost per autofinançar el 100% del Pla de Reactivació Econòmica i Social

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 24/07/2020
Logo Pla de Reactivació Econòmica i Sicial de Reus

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 24 de juliol els expedients de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2020 que permetran l’autofinançament del 100% del Pla de Reactivació Econòmica i Social. L’acord permet a l’Ajuntament avançar el l’execució íntegra del pla sense haver d'esperar que el govern espanyol permeti als ajuntaments disposar lliurement dels romanents de tresoreria del pressupost 2019.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social, consensuat amb una àmplia representació de la ciutadania i presentat el passat mes de maig, suposa una mobilització de recursos de 4,5 milions d’euros.

Els dos expedients de modificació de crèdit que divendres es porten a plenari tenen un import total de 3.694.630 euros, i permeten alliberar recursos per destinar 1.663.000 d’euros a despesa corrent i 961.000 euros a inversions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica i Social, i 1.069.750 a ampliar el Pla d'Inversions 2020.

Per finançar la totalitat de les mesures contemplades l'Ajuntament disposarà de les fonts de finançament següents:

 • Destinació del 20% del romanent de tresoreria del pressupost de 2019 a despesa social.
 • Millora en l’execució dels ingressos.
 • Optimització en l’execució de les despeses, especialment en la reducció de les despeses de determinats serveis durant l’estat d’alarma; i del fons de contingència.
 • Aportació de les empreses municipals.
 • Exempcions fiscals.
 • Modificació del pressupost d’inversions.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus està dotat amb 4.551.788 euros, amb el doble objectiu d’incidir i corregir la desacceleració econòmica per contribuir al manteniment del teixit productiu i econòmic a la ciutat; i de donar resposta a les creixents necessitats socials alimentàries i de pobresa energètica.

El la de Reactivació Econòmica i Social de Reus s’estructura així en dos àmbits: el social i assistencial; i el de l’activitat econòmica.

Pel que fa a l’àmbit social i assistencial, orientat a les famílies i a les persones, el pla persegueix els objectius següents:

 • Garantir les necessitats i els serveis bàsics al conjunt de la ciutadania.
 • Atendre, amb noves fórmules i eines renovades, els escenaris complexos que s’han posat sobre la taula des de la irrupció de la Covid19 a la societat actual.

Mentre que pel que fa a l’àmbit de la reactivació del motor econòmic, el pla es fixa les línies de treball següents:

 • Preservar la continuïtat de l’activitat de les pimes i autònoms.
 • Conservar i crear llocs de treball de qualitat.
 • Garantir els drets socials al conjunt de treballadores i treballadors.
 • Promoure el suport a l’emprenedoria.
 • Potenciar la transformació digital.
Logo Pla de Reactivació Econòmica i Sicial de Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.