Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus fa el primer pas per a la creació de l’empresa elèctrica municipal

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/11/2020
Instal·lació municipal de plaques fotovoltaiques

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 20 de novembre l’inici de l’expedient per acreditar la “conveniència i oportunitat” de la iniciativa pública municipal per a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica. L’acord suposa el primer pas per a la futura creació de l’empresa elèctrica pública depenent de l’Ajuntament de Reus, d’acord al Pla d’Acció Municipal 2019-2023 que, en l’àmbit del Medi Ambient i la Sostenibilitat inclou l’acció d’analitzar la viabilitat de la creació d’una empresa elèctrica pública per tal d’avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient.

L’acord plenari comporta la constitució d’una comissió d’estudi integrada de forma paritària per membres de la corporació i personal tècnic municipal. La comissió estarà formada pel regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, que en serà el president; les regidores d’Hisenda, Mariluz Caballero, i d’Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, i tècnics municipals. Igualment, podrà comptar amb assessorament extern.

La comissió haurà de redactar i presentar al plenari municipal en el termini màxim de 3 mesos una memòria justificativa, que haurà d’analitzar els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l'activitat econòmica de la futura empresa, i en la qual s’haurà de determinar també la forma de gestió.

D’acord a la normativa vigent, els ens locals poden exercir la iniciativa pública per a l'exercici d'activitats econòmiques, sempre que resti garantit el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera en l’exercici de les seves competències.

Instal·lació municipal de plaques fotovoltaiques

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.