Atenció a la dependència

Els Serveis Socials de l'Ajuntament acompanyen i assessoren els ciutadans en el procés de presentació de sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència per beneficiar-se de les prestacions socials i econòmiques aprovades pels governs de l'Estat i de la Generalitat amb l'objectiu de promoure la seva autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Una vegada presentades aquestes sol·licituds, un professional acreditat del Sevad (el Servei de Valoració de Dependència que realitza les valoracions per encàrrec de la Generalitat) valora cas per cas, al domicili o al centre on resideix la persona, utilitzant el Barem de Valoració de Dependència. La Generalitat emet la resolució de grau, que determina els drets de les persones valorades en funció de la cartera de serveis vigent.

Una vegada envia la resolució als ciutadans i ho notifica a l’Ajuntament, els serveis socials inicien l’expedient per elaborar un pla individual d’atenció en funció de la situació sociofamiliar de la persona i de la cartera de serveis a la qual té dret a accedir en funció del grau atorgat. 

La Llei de Dependència estableix tres graus de dependència, en funció dels quals s’estableix el dret a percebre una determinada ajuda per realitzar activitats bàsiques de la vida diària:

  • Grau I: dependència moderada
  • Grau II: dependència severa
  • Grau III: gran dependència

Per rebre l'assessorament durant tot el procés (sol·licitud de reconeixement, resolució de grau i nivell, informació i  tramitació dels recursos) els ciutadans poden adreçar-se al servei de cita prèvia dels Serveis Socials, al telèfon 977 010 034

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.