Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus facilita als contribuents acollir-se al pagament fraccionat dels tributs fins al 25 de gener

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 14/01/2022
Calendari del contribuent 2022

Fins al pròxim 25 de gener, els contribuents es poden acollir al pagament fraccionat dels impostos. El sistema de termini especial permet el pagament dels imports en 10 quotes mensuals. El fraccionament es pot demanar per via telemàtica, a través de les bústies habilitades a l'OAC i al SAIC on es diposita la documentació necessària i presencialment amb cita prèvia.

Com cada any, l’Ajuntament de Reus posa en marxa una campanya per facilitar que els contribuents puguin acollir-se al pagament fraccionat dels tributs.

D'una banda, s'ha fet un enviament massiu de 21.000 missatges per sms i correu electrònic als contribuents dels quals consten dades de contacte. En aquesta comunicació s’informa de la possibilitat d’acollir-se al pagament fraccionat, de les opcions per sol·licitar-ho i del termini per fer-ho (fins el 25 de gener de 2022). A més, s'han enviat vora 25.000 cartes personalitzades amb l'import resultant dels tributs fraccionats, perquè els interessats només hagin d'omplir les dades bancàries i dipositar l'imprès a les bústies habilitades a les oficines.

Els contribuents que ja estiguin acollts al pagament a terminis i rebin la comunicació de l'Ajuntament no caldrà que tornin a sol·licitar el tràmit.

Les opcions per fer la sol·licitud per via telemàtica són:

 • Carpeta Ciutadana o Carpeta Empresa des de la seu electrònica https://seu.reus.cat, accedint a l’apartat Dades Econòmiques - Acolliment a termini especial. La carpeta és una àrea personal per facilitar de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l'any per facilitar la comunicació entre les dues parts. En aquest sistema podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, impostos i expedients municipals que com a interessat estigui relacionat.

Els pagaments de forma fraccionada pel sistema de termini especial afecten, sempre en període voluntari, els següents conceptes:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 • Taxes aprofitament via pública (guals, taules i terrasses …)

 • Impost sobre bens immobles (urbana i rústica)

 • Taxa d’escombraries/Preu públic recollida residus

 • Impost sobre activitats econòmiques

Les persones físiques o jurídiques que no s'acullin al pagament fraccionat dels impostos han de efectuar el pagament dels tributs d'acord amb el calendari del contribuent per al 2022 que es detalla a continuació.

 • 04-03-2022 / 05-05-2022: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • 05-04-2022 / 06-06-2022: Impost Béns Immobles Urbans (IBIU)
 • 05-04-2022 / 06-06-2022: Impost béns Immobles Rústics
 • 05-04-2022 / 06-06-2022: Taxa d’Escombraries / Preu Públic Recollida de Residus
 • 05-04-2022 / 06-06-2022: Taxes Aprofitament via pública
 • 05-10-2022 / 05-12-2022: Impost activitats econòmiques (IAE)

En aquest cas, l’import dels rebuts domiciliats en compte bancari es carrega als 30 dies de l’inici del període de pagament.

Calendari del contribuent 2022
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.