Notes de premsa

L’Ajuntament de Reus facilita als contribuents acollir-se per via telemàtica al pagament fraccionat dels tributs

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 18/12/2020
Calendari contribuent 2021

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa una campanya per facilitar que els contribuents puguin acollir-se per via telemàtica al pagament fraccionat dels tributs. El sistema de termini especial permet el pagament dels imports en 10 quotes mensuals. La campanya té dos objectius: millorar la comunicació, amb l’enviament massiu de missatges als contribuents via correu electrònic o sms amb la informació i els passos per fer la sol·licitud; i facilitar la tramitació, que es podrà fer online amb tres opcions: a través de la carpeta ciutadana o a través del tràmit telemàtic, si es disposa de certificat digital o idcatmobil; o, si no se’n disposa, mitjançant el sistema de signatura remota si es disposa d’un correu electrònic i un mòbil.

Els pagaments de forma fraccionada pel sistema de termini especial afecten, sempre en període voluntari, els següents conceptes:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Taxes aprofitament via pública (guals, taules i terrasses …)
  • Impost sobre bens immobles (urbana i rústica)
  • Taxa d’escombraries/Preu públic recollida residus
  • Impost sobre activitats econòmiques

L’Ajuntament farà un enviament massiu d’uns 7.000 missatges per sms i correu electrònic als contribuents dels quals consten dades de contacte. En aquesta comunicació s’informarà de la possibilitat d’acollir-se al pagament fraccionat, de les opcions per sol·licitar-ho i del termini per fer-ho (fins el 25 de gener de 2021).

Els contribuents que ja estiguin acollts al pagament a terminis i rebin la comunicació de l'Ajuntament no caldrà tornar a sol·licitar el tràmit.

Les tres opcions per fer la sol·licitud són:

  • Carpeta Ciutadana o Carpeta Empresa des de la seu electrònica https://seu.reus.cat, accedint a l’apartat Dades Econòmiques - Acolliment a termini especial. La carpeta és el canal integral de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l'any per facilitar la comunicació entre les dues parts. En aquest sistema podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, impostos i expedients municipals que com a interessat estigui relacionat.
  • Signatura remota, amb el correu electrònic i el número de telèfon mòbil del contribuent verificats prèviament per l’Ajuntament d’acord a les dades que en disposa. El sistema de signatura remota permet als sol·licitants signar documents sense haver de disposar d'un certificat electrònic o idcatmobil. N'hi ha prou amb un correu electrònic i un mòbil.

Aquest és un pas més en el procés de transformació digital de l'Ajuntament de Reus per impulsar la relació de la ciutadania amb l’administració a través de canals telemàtics. El projecte de transformació digital té oberta la línia d’accions Autonomia Digital Ciutadana, orientada a la cohesió social en l’àmbit de les noves tecnologies. Una de les accions és l’Espai d’Aprenentatge Digital, a través del qual, el Servei de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions i l'Oficina d'Atenció Ciutadana promouen iniciatives de divulgació perquè la ciutadania pugui aprendre a relacionar-se amb normalitat amb l’administració electrònica: https://www.reus.cat/feselclic

Calendari contribuent 2021
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.