Notes de premsa

L'Ajuntament de Reus rep diverses subvencions de la Diputació de Tarragona

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 1/04/2021

La Diputació de Tarragona en el marc de la convocatòria PAM 2020-2023 va concedit a l'Ajuntament de Reus, per a l'exercici 2020, una subvenció de 84.754,61 euros en concepte de despeses corrents, per a la neteja de les dependències municipals.

Així mateix, per resolució del 23 de març ha aprovat la subvenció corresponent a l'exercici 2021 per a les següents actuacions:

Pavimentació i serveis C. Miró, Sta. Helena i Verge Maria

  • Pressupost actuació: 299.210,48 euros
  • Pressupost Elegible: 273.201,11 euros
  • Percentatge concedit: 65,71%
  • Import concedit: 179.526,25 euros

Millora pont ferroviari Barri Gaudí

  • Pressupost Elegible: 315.810,96 euros
  • Percentatge concedit: 88,51%
  • Import concedit: 279.529,14 euros

Despeses corrents

  • Pressupost Elegible: 84.754,61 euros
  • Percentatge concedit: 100,00%
  • Import concedit: 84.754,61 euros

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.