Notes de premsa

L’Ajuntament es dota del Pressupost municipal de 2019 i d’un Pla d’Inversions de 4,3 milions d’euros

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 31/07/2019

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest dimecres, 31 de juliol l’expedient de Pressupostos del Govern de Reus i l’expedient de modificació de crèdits del pressupost prorrogat, amb els quals l’Ajuntament es dota d’un pressupost per a 2019 de 109.271.508,06 euros i d’un pla d’inversions de 4,3 milions d’euros. El plenari ha aprovat els comptes consolidats del consistori, els organismes autònoms i les empreses municipals, que sumen 344.805.948,57 euros; i un Pla d’Inversions de tot el Grup Ajuntament de 240.721.803 euros.

 • Pressupost Ajuntament de Reus: 109.271.508,06 euros
 • Pressupost Organismes autònoms: 7.282.575,10 euros
 • Pressupost Empreses municipals: 236.376.699 euros
 • Pressupost consolidat: 344.805.948,57 euros

El Pressupost de l’Ajuntament 2019 aprovat és, bàsicament, una adaptació de les despeses a la previsió d’increment dels ingressos. Increment provinent, principalment de dues vies:

 • Augment dels ingressos per la via d’impostos i taxes vinculades al major dinamisme econòmic que està experimentant la ciutat. Són 1,5 milions d’euros, provinents de més llicències d’activitat, plusvàlues, Impostos de construccions i Obres, etc...
 • Estalvis de la despesa financera, generats amb la bona gestió de l’endeutament i la reducció dels tipus d’interès. Estalvis fixats en uns 400.000 euros.

L’adaptació de les despeses es poden resumir en tres grans blocs:

 • 300.000 euros a Recursos Humans, destinats al funcionament ordinari de l’administració i l’adequació dels organigrames.
 • 750.000 euros destinats a l’adequació de contractes de serveis com la reposició de vehicles del servei de neteja; els serveis de manteniment i de neteja de les escoles; l’increment de costos de les comunicacions postals de l’Ajuntament; o l’adequació del manteniment de les zones verdes de la ciutat.
 • 850.000 euros de transferències corrents, destinats al finançament de la nova flota d’autobusos de Reus Transport, a finançar l’increment de la subvenció per als usos de les instal·lacions esportives; o a transferències a l’Institut Municipals Reus Cultura, Reus Promoció o el Consorci del Teatre Fortuny, entre altres.

Pla d’Inversions
El Pla d’Inversions 2019 preveu finançar els 4,3 milions d’euros amb què està dotat a través de dues fonts: els 3,5 milions d’euros de romanents de tresoreria amb que es va tancar l’exercici 2018 i una operació de crèdit de 795.000 euros vinculada al Pressupost 2019.

El paquet d’inversions es divideix en tres grans grups:

 • Finançament d’execució d’obres, d’entre les que destaca el Centre Social del Roser que, davant la disponibilitat de pressupost, es farà íntegrament tot el projecte des de l’inici. La llista continua amb projectes com la finalització de la reforma del Camí de Valls; l’enjardinament de l’avinguda de Josep Laporte; la il·luminació de la plaça de Villarroel; la Il·luminació del carrer de Martí Folguera; la segona fase d’implantació del Pla de Videovigilància de Reus; la remodelació del Parc de Mobilitat del passeig Mata; l’adquisició de prestatgeries per l’Arxiu i de llibres per a la biblioteca; o les obres en edificis municipals per habilitar espais per als representants sindicals dels treballadors.
 • Elaboració d’estudis, plans directors i plans executius de projectes que s’executaran de manera planificada al llarg del mandat, d’entre els quals destaca la redacció del projecte executiu per a la construcció de nou habitatge social i aparcaments a l’antiga Hispània. La llista inclou el projecte executiu de la transformació en zona de vianants del raval de Santa Anna; el de la ronda Nord; els dels nous centres cívics Gregal i Pastoreta; el del futur parc de lliscament; el de la reforma viària dels carrers de Miró i Santa Helena; el de la vorera sud de l’avinguda de Sant Jordi; el de la plaça de Comte de Reus; i els dels carrers de Joan Ramis i del Canal. També inclou l’estudi urbanístic per repensar la connexió del carrer Ample amb el passeig Mata.
 • Un darrer apunt del pla d’inversions inclou partides destinades a finançar sentències urbanístiques derivades de contenciosos de fa més de 10 anys i que han estat contràries a l’Ajuntament; o al finançament de noves expropiacions.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.