Notes de premsa

L’Ajuntament inicia els tràmits per treure a concurs públic el nou contracte de recollida de residus i neteja viària

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 16/10/2019

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els primers passos de la tramitació administrativa per a la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el contracte del «Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, la gestió i el manteniment de les deixalleries i la gestió manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus». El pressupost de licitació serà de 13.227.174,40 euros (IVA inclòs), i la durada del contracte serà de 10 anys.

L’Ajuntament té previst aprovar el plec de clàusules i obrir la convocatòria del concurs públic per adjudicar el contracte en la sessió plenària prevista pel pròxim 25 d’octubre. Aquest dimecres, 16 d'octubre s'ha convocat la Comissió Informativa de Serveis Generals i Economics per debatre la qüestió en la reunió prevista per dilluns vinent.

Donat el valor estimat del contracte, l’Ajuntament ha publicat el preceptiu anunci amb informació prèvia al Diari Oficial de la Unió Europea, pas anterior a la licitació. L’anunci exposa la previsió de contractar els següents serveis, dividits en lots:

  • Serveis de neteja de l'espai públic i serveis de recollida de residus: Inclou la neteja de l'espai públic, incloent el servei de neteja de parcs i zones verdes i el servei de buidatge i manteniment de papereres; així com els serveis de recollida dels residus municipals domiciliaris, comercials i industrials assimilables a comercials i els serveis de transport a les plantes de tractament.
  • Gestió i manteniment de les deixalleries: Aquest servei comprèn la gestió dels punts nets de Reus, que ofereixen un servei a particulars, comerços i altres petits productors com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la seva reutilització, i de residus municipals per als seus tractaments posteriors (preparació per a la reutilització, valorització i disposició final).
  • Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos: Consisteix en la selecció, separació i trituració de residus voluminosos i fusta, amb l'objectiu d’optimitzar la valorització dels residus que entren i aconseguir el mínim rebuig possible, entenent com a rebuig aquella fracció de residu no valoritzable.
  • Integració tecnològica. Implantació d'un sistema d'informació intel·ligent de supervisió i control que permeti disposar d’informació directa del servei de recollida de residus i neteja.

L’anunci també informa que l’adjudicació del lot corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector.

Igualment, informa que els lots corresponents a la gestió i manteniment de les deixalleries i la planta de voluminosos estan reservats a centres especials d’iniciativa social.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.