Notes de premsa

L’Ajuntament licita un nou paquet de manteniment de la via pública: renovació de fonts ornamentals i de boca per 100.000 euros

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 15/10/2021
Font ornamental de la plaça d’Antoni Sabater

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest divendres, 15 d’octubre al perfil del contractant la licitació del contracte de renovació de fonts ornamentals i de boca de la ciutat, amb un pressupost de licitació de 100.000 euros. El contracte preveu actuar en 3 fonts ornamentals i 14 de boca.

El contracte, inclòs en el Pla d’Inversions de 2021, s'emmarca en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública que té en marxa l'Ajuntament i que preveu una inversió global de 1,3 milions d'euros.

El contracte que surt a licitació es divideix en dos lots: fonts ornamentals, amb un pressupost de 50.000 euros; i fons de boca, amb un pressupost també de 50.000 euros.

Fonts ornamentals
Reus disposa de 19 fonts ornamentals. A partir de les inspeccions inicials realitzades, el contracte de surt a licitació preveu actuar en tres: la de la plaça del Canal, la de l’avinguda de Sant Jordi i la de la plaça d’Antoni Sabater, coneguda com la plaça de les aigües. Les actuacions que s’han previst en els tres casos són les següents:

 • Font ornamental de la plaça del Canal: Renovació de la il·luminació.
 • Font ornamental de l’avinguda de Sant Jordi: Renovació de la il·luminació
 • Font ornamental de la plaça d’Antoni Sabater: Reparació dels vasos d’aigua i l’element decoratiu. I millores a la sala de maquinària.

Fonts de boca
Pel que fa a les fonts de boca, Reus disposa 113 que, llevat de casos puntuals, es troben en bon estat. El contracte preveu actuar en 14. Bàsicament, caldrà canviar de situació dos fonts incloent la realització de les escomeses i desguassos. En altres casos caldrà fer les arquetes de registre a prop de la font tot instal·lant el reductor de pressió i la vàlvula de bola per tal de reduir la sobrepressió a l’obertura del polsador. En les tasques de reubicació, es faran les demolicions i reposicions de paviments existents. Les fonts en les que s’actuarà seran les següents:

 • Plaça Salvador Allende, zona de jocs (remodelació i renovació).
 • Parc Jaume Aiguadé i Miró (reubicació i renovació)
 • Font del Trenet zona sud (renovació)
 • Plaça Misericòrdia Arnavat i Musté (renovació)
 • Parc Gandhi a tocar escultura rotonda Sardana (renovació)
 • Parc Gandhi (renovació)
 • Plaça Sagrada Família, zona de jocs (renovació)
 • Parc Horts Miró (reubicació i renovació)
 • Plaça Arquitecte Lluís Domènech i Muntaner (reubicació i renovació)
 • Plaça Antic Velòdrom (renovació)
 • Parc del Trenet , zona de Jocs Infantils (renovació)
 • Parc del Trenet, zona nord (renovació)
 • Parc Sant Jordi, costat edifici jubilats (renovació)
 • Parc Sant Jordi, zona jocs musicals (renovació)

Plans directors de manteniment de la via pública
El contracte s'emmarca en el desplegament dels plans directors de manteniment de la via pública que té en marxa l'Ajuntament i que preveu una inversió global de 1,3 milions d'euros. En total es desplegaran 6 plans que, amb la corresponent partida pressupostària assignada són els següents:

 • Pla d'asfaltat
 • Pla de voreres i passos de vianants
 • Pla de mobiliari urbà i jocs infantils
 • Pla d'enllumenat públic
 • Pla de jardineria
 • Pla de fonts ornamentals i de boca
Font ornamental de la plaça d’Antoni Sabater
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.