Notes de premsa

L'Ajuntament obre la convocatòria per adjudicar els horts urbans del barri Gaudí i de Sol i Vista

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 27/12/2021
Horts Urbans

L'Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria per adjudicar les lliscències per a l'ús dels 23 horts urbans de titularitat municipal ubicats al raval de Sol i Vista, i els 10 al carrer de Magda Folch i Solà, al barri Gaudí. Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania afirma que “amb aquesta convocatòria posem a disposició de la ciutadania el conjunt d’horts urbans municipals de que disposa la ciutat. L’activitat vinculada amb els horts urbans pren especial relleu en el context actual perquè fomenta pràctiques saludables molt rellevants i necessaris per millorar la salut: activitat física, millora d’hàbits alimentaris amb el consum d’aliments frescos; així com beneficies directes en el seu benestar emocional. Alhora, els horts urbans generen espais relacionals que promouen la cohesió social.”

La convocatòria es va publicat al BOPT del 21 de desembre, i el termini per presentar sol·licituds acaba 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts (amb més puntuació per als veïns del barri), els ingressos (amb més puntuació per als sol·licitants de menys ingressos); i l'edat, ja que els majors de 60 anys tindran més punts a l'hora de resoldre la convocatòria.

D'acord als reglament que regula l'ús dels horts, aquests espais es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Excepcionalment es podran cedir productes de l’hort a entitats sense ànim de lucre per fi nalitats socials o benèfiques.

Les llicències d’ús privatiu de cadascun dels horts s’atorgaran per un període de 3 anys, prorrogable per dues anualitats més.

Presentar la sol·licitud

Les persones interessades han de fer la sol·licitud a través dels tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus que es detallen a continuació:

Termini inscripció/presentació
Del 22/12/2021 fins el 14/01/2022

 

 

 

Horts Urbans
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Horts Urbans 209.6 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.