Notes de premsa

L’Ajuntament recorda el mandat legal a les empreses de notificar prèviament un tall de subministrament

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 15/11/2016

L’Ajuntament de Reus recorda l’obligació legal de les empreses subministradores de notificar als ajuntaments amb anterioritat a fer qualsevol tall en el subministrament del servei per tal que els Serveis Socials municipals puguin informar de la possible situació de vulnerabilitat social dels afectats.

Així hi obliga la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica que, en l’article 6è, apartat 4, diu: “Quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial. En cas que es compleixin aquests requisits, s’han de garantir els subministraments bàsics i s’han d’aplicar els ajuts necessaris per tal de no generar un deute a la persona o la unitat familiar”.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus es referma en el seu compromís d’emprendre accions legals contra la companyia responsable del subministrament elèctric al domicili sinistrat del carrer de Santa Anna. L’Ajuntament recopilarà tota la informació disponible i posarà a disposició de la Fiscalia totes les proves que demostrin que el procediment de la companyia en relació a la notificació del tall del subministrament elèctric no ha estat ajustat a la llei.

Davant la falta de rigorositat del comunicat fet públic per l’empresa subministradora, l’Ajuntament de Reus nega l’existència de cap conveni ni de cap canal exclusiu de gestió amb la companyia en relació a la pobresa energètica. La relació de l’Ajuntament amb la companyia ha vingut marcada per dues etapes:

  • Abans de l’aprovació de la Llei 24/2015, els Serveis Socials municipals van elaborar informes de vulnerabilitat social a petició de la ciutadania afectada, per tal que aquesta, a títol personal, la pugués trametre a la companyia i acollir-se així al dret que no els tallessin el servei durant els mesos d’hivern, segons preveia el Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
  • La Llei 24/2015 atribueix la responsabilitat de notificar i conèixer la possible vulnerabilitat social de les persones afectades a les empreses subministradores. A partir de l’aprovació de la llei, l’Ajuntament no ha rebut cap notificació de l’empresa, amb la qual cosa la companyia incompleix el protocol establert per la normativa de consultar els Serveis Socials abans de procedir a qualsevol tall de subministrament.
  • Els Serveis Socials únicament s’han posat en contacte amb la companyia —tant abans com després de l’aprovació de la Llei 24/2015— per informar-la que l’Ajuntament procediria a ingressar mitjançant transferència l'import del deute contret pels clients de l’empresa que siguin beneficiaris de les ajudes que gestionen els Serveis Socials: ajudes d'urgència o subvencions.

L’Ajuntament de Reus lamenta la voluntat de la companyia subministradora d’eludir les seves responsabilitats, i insisteix que la llei deixa ben clara la responsabilitat i la iniciativa de les empreses de notificar i requerir els informes als serveis socials municipals.

L’actuació de l’Ajuntament de Reus deixa constància del seu absolut compromís amb la lluita contra la pobresa energètica, com així ho demostren també les múltiples mesures implantades en els darrers anys. Com a exemple, l'any 2015 l'Ajuntament ha destinat gairebé 300.000 euros en ajudes per situacions de vulnerabilitat energètica.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.