Notes de premsa

L'Ajuntament tanca el presupost de 2019 amb un superàvit de 3,1 milions

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 22/05/2020
Ple telemàtic

El Govern de Reus ha donat compte al Ple de l'Ajuntament d'aquest divendres, 22 de maig de la liquidació del pressupost municipal de 2019, amb un superàvit de 3,1 milions d'euros. Una situació econòmica sanejada que li permet fer front a la crisi social i econòmica amb major capacitat financera. Un exercici de bona gestió dels ingressos i les despeses amb el qual l’Ajuntament compleix la totalitat dels indicadors de solvència i ràtios legals.

Els romanents de tresoreria de l'Ajuntament de Reus i els seus organismes autònoms, que de manera resumida són els següents:

  • Ajuntament de Reus (Consolidat): 3.131.710,41  euros
  • Ajuntament de Reus: 2.767.412,62 euros
  • Agència Promoció de ciutat: 9.352,44 euros
  • Institut Municipal Reus Cultura: 224.971,77 euros
  • Institut Municipal de Formació i empresa: 129.973,58 euros

Els principals indicadors de la liquidació del pressupost 2019 són els següents:

  • El període mitjà de pagament a proveïdors a desembre de 2019 se situava en 8,9 dies.
  • La ràtio legal d'endeutament es va situar en el 52,88% (8 punts per sota de la de l'exercici 2018)
  • La ràtio legal d'estalvi net es va situar en el 1,83%, en termes absoluts 1,958 milions d'euros
  • Es compleix el principi d’estabilitat pressupostària, amb un superàvit en comptabilitat nacional de 18.816.590 euros (un 45% més que l'exercici anterior).
  • Es compleix el límit de la regla de la despesa, tot i crèixer la despesa no financera un 6%, fins els 294 milions d'euros consolidats

El compliment de la totalitat dels indicadors de solvència i ràtios legals, i un cop garantida la incorporació dels romanents de crèdit compromesos, habilita l'Ajuntament de Reus a poder destinar amb caràcter immediat un 20% del romanent de tresoreria a despesa de caràcter social destinada a pal·liar els efectes de l’emergència social i sanitària. El percentatge representa una 500.000 euros.

La resta de romanents disponibles —aproximadament 2 milions d'euros— resten disponibles, a l'espera que el govern de l'Estat permeti destinar-los a inversions, o bé a la dotació d'un fons de recuperació econòmica per dinamitzar el sector productiu local davant la situació de crisi econòmica.

Les dades de solvència ja han permès a l'Ajuntament contractar 13 milions d'euros en pòlisses de crèdit per atendre pagaments a proveïdors i  empreses i subvencions a entitats i famílies davant la mesura social d'ajornament general dels impostos municipals als ciutadans de tres mesos,

Igualment, permeten enllestir el finançament del paquet d'inversions del pressupost de l'exercici 2020, que ascendeixen a 6,5 milions d'euros, i que formaran part de les mesures de reactivació econòmica que el Govern de la ciutat està posant en marxa com a resposta a la situació generada per la pandèmia.

Ple telemàtic
Fitxers relacionats:
Tipus de fitxer Ple telemàtic 241.4 KB

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.