Notes de premsa

L’alcalde anuncia un nou paquet de mesures per millorar la gestió d’INNOVA

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 22/03/2013

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat aquest divendres 22 de març al consell d’administració d’INNOVA un nou paquet de mesures per millorar la gestió i la coordinació de les empreses municipals de Reus. Les mesures se sumen al paquet d’accions aprovat el passat mes d’agost per reforçar els mecanismes de control econòmic, financer i jurídic de les empreses depenents de l’Ajuntament de Reus.

L’alcalde ha anunciat la propera aprovació d’un protocol per millorar la coordinació i la gestió entre l’Ajuntament i les empreses municipals. Aquest document definirà els aspectes següents:

  • Instruccions i pautes de coordinació de l’Ajuntament amb les societats dependents, atès el paper instrumental que aquestes tenen en el desplegament de les polítiques i la prestació de serveis municipals.
  • Els tràmits a seguir en l’adopció d’acords per part dels òrgans de les societats i la informació que per part de les respectives gerències s’ha de facilitar als presidents, als consellers delegats i a la resta d’administradors, dins els terminis d’antelació suficients per debatre àmpliament els temes.
  • La integració del Secretari i de l’Interventor municipals en el model organitzatiu, potenciant la seva participació en la gestió de les empreses municipals i amb la finalitat de pautar directrius de treball, coordinació entre les secretaries de totes les societats, i unificar informes jurídics i econòmics de rellevància tant per l’Ajuntament com del grup de societats.
  • Coordinar la figura del gerent de Serveis Generals de l’Ajuntament amb els òrgans de govern, tant de l’Ajuntament com d’INNOVA, EPEL INNOVA i de les societats el grup; així com amb les gerències dels grups empresarials.

Formulació de comptes
D’altra banda, el consell d’administració ha formulat els comptes anuals de 2012 d’INNOVA i de l’EPEL INNOVA, que pròximament es portaran a votació de la junta general de la societat. Els comptes mantenen el full de ruta del govern municipal per aprimar i racionalitzar l’estructura de les empreses municipals i del hòlding INNOVA; i apliquen el principi d’austeritat per tal d’adaptar-se a la situació econòmica actual, a la vegada que prioritzen la despesa social i en promoció econòmica.

Els comptes consolidats de les empreses del Grup INNOVA tanquen amb un resultat negatiu de 4,9 milions d’euros. Aquest resultat és atribuïble principalment a les despeses financeres i a la disminució de valors patrimonials derivats dels préstecs a llarg termini per al finançament de grans infraestructures, en especial la Fira i el CEPID.

Concretament, REDESSA tanca amb un resultat negatiu de 3,6 milions d’euros, i Tecnoparc, amb un resultat negatiu de 446.000 euros.

Aquestes operacions acaben afectant l’empresa matriu. La societat INNOVA tanca amb un resultat negatiu d’1,9 milions d’euros; i millora el resultat de 2011, quan va tancar amb un resultat negatiu de 3,1 milions d’euros.

Les empreses del Grup EPEL INNOVA no arrosseguen aquests condicionants negatius. I això permet tancar els comptes amb un resultat positiu de 532.000 euros. El 2011 EPEL INNOVA va tancar amb un resultat negatiu de 110.000 euros.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.