Notes de premsa

L’alcalde defensa la feina feta de regularització de la gestió i control de l’Ajuntament i les empreses municipals

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dissabte, 2/05/2015

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha comparegut aquest dissabte 2 de maig davant els mitjans de comunicació i ha pronunciar la declaració institucional següent:

«Els fets ocorreguts aquests darrers dies a Reus han provocat un important trasbals a la ciutat, als ciutadans i a les seves institucions, especialment a l’Hospital i a l’Ajuntament com a màxima institució representativa.

Tot i així, tant l’Hospital com l’Ajuntament han continuat i continuen prestant amb absoluta normalitat i eficàcia els seus serveis a les persones. Volem agrair el treball de tots els professionals que ho han fet possible en aquestes circumstàncies extraordinàries i tant desagradables. Vull repetir el meu missatge de tranquil·litat i estabilitat del Govern a tota la ciutadania.

Operació policial i judicial
La impactant operació policial i judicial ha implicat la detenció de la primera tinent d’alcalde, Teresa Gomis, de la que vull reiterar la confiança en la seva correcta actuació professional i política en les seves responsabilitats municipals.

D’altra banda reivindiquem la presumpció d’innocència per a totes les persones afectades per aquesta operació judicial.

Aquesta investigació sobre INNOVA -encara en gran part sota secret de sumari- està resultant massa llarga i l’aparatositat d’algunes mesures, i especialment aquesta darrera desproporcionada operació, creen una alarma social que perjudica injustament la imatge de la ciutat de Reus. Lamento i m’indigna profundament el mal que s’ha fet a la ciutat. De la mateixa manera que aplaudeixo i agraeixo el clar posicionament del Col.legi d’Advocats, de la Cambra de Comerç, entre d’altres. Posicionaments als que espero que s’hi afegeixin altres.

Amb el màxim respecte a la Justícia, l’Ajuntament de Reus demanarà, mitjançant el degà del Col·legi d’Advocats de Reus, mantenir una reunió amb president de l’Audiència Provincial de Tarragona i amb el Fiscal en Cap, també de l’Audiència, per exposar el nostre malestar davant la situació creada per les mesures adoptades, que en la nostra opinió són excessives.

Tanmateix, m’adreçaré al ministre de Justícia, el Sr. Català, per demanar explicacions sobre aquesta actuació, en la nostra opinió desmesurada.

Vull destacar que tant la defensa de la senyora Gomis com els serveis jurídics de Convergència i Unió estan estudiant la presentació de recursos jurídics per la desmesura de les detencions.

Reordenació des de 2012
Davant la situació creada és moment d’actuar amb responsabilitat i sentit institucional en defensa dels interessos generals de la ciutat. I això exigeix, més enllà de les diferències de pensament i de la dinàmica electoral del moment, la voluntat de consens i col·laboració de totes les forces polítiques. Exigeixo un reconeixement envers la tasca de reordenació i regularització i defensa de l'interès públic que ha fet durant aquest mandat l'equip de Govern que presideixo.

Ha estat justament aquest Govern el que ha posat ordre després de molts anys d’unes dinàmiques de funcionament allunyades de les normatives i procediments pròpies d’una administració pública. I hem deixat constància moltes vegades que l’any 2012 vam encarregar a la Intervenció Municipal un informe de control sobre el funcionament de l’Ajuntament i les empreses municipals (entre elles l’Hospital i el Grup Sagessa). Aquest informe posava de manifest nombroses incidències. Tal i com ja em explicat al llarg del mandat s’han pres moltes iniciatives per corregir aquestes incidències.

Per tant es difícilment comprensible que aquells que hem fet l’esforç de posar ordre i endreçar vegem constantment qüestionada i menystinguda la nostra tasca; cosa que no puc tolerar.

Deixim que els parli dels últims passos de posar ordre a l’Hospital i al Grup Sagessa. A partir del informe d’Intervenció del 2012 que he mencionat anteriorment s’han començat a aplicar mesures correctores, incrementant el control amb la incorporació del secretari i l’interventor municipals als consells d’administració.

El mes de setembre del 2013 varem nomenar un interventor delegat justament per fiscalitzar, controlar i millorar totes els procediments econòmics de l’hospital.

El mes de desembre de 2013 varem fer un encàrrec al cap de Contractació de l’Ajuntament per que emetès un informe sobre els procediments i el grau d’acompliment de la normativa. Informe que ens va posar en alerta de que un percentatge molt elevat d'aquesta contractació no s'adaptava a les normatives del sector públic i que va ser el desencadenant d’un ambiciós projecte de regularització dels processos de contractació.

En paral·lel vam iniciar el procés de selecció d’un nou director general que va resultar amb la contractació del doctor Jordi Colomer, el qual ha liderat tècnicament tot un procés de canvi estratègic a l'Hospital i al Grup Sagessa. Un procés de canvi que ha passat per la elaboració d'un pla estratègic, per la realització d'un replantejament i simplificació del quadre directiu de l'hospital, per la revisió i ajust de les retribucions del personal directiu d'acord amb la LRSAL i per tant les hem racionalitzat a la baixa i també hem efectuat els canvis necessaris en el propi personal directiu per reforçar l'eficàcia, el compliment normatiu i el compromís amb les directrius de regularització establertes pel consell d'administració i la direcció general.

Una de les fites clau ha estat justament el procès de regularització de la contractació de bens i serveis de l'hospital i del Grup Sagessa. Que per primera vegada ha estat assumit per un govern, que és el que presideixo.

Aquest procés de regularització va ser aprovat pels consells d'administració, el 30 d'octubre de 2014; i va ser aprovat per unanimitat de tots els consellers, després d'una minuciosa preparació per part dels professionals, executius, tècnics i juristes de l’Ajuntament, de l’Hospital i de Sagessa.

Dels acords presos cal destacar:

  • A la vista del volum del procès integral de regularització, s'acorda per unanimitat donar suport al augment de recursos humans a l'assessoria jurídica i a la secretaria durant el periode transitori de regularització de la contractació, mitjançant la incorporació d'advocats especialistes en dret mercantil i econòmics.
  • S'acorda també per unanimitat la elaboració d'un protocol de prevenció de riscos penals donada la magnitud de la necessitat de regularització d'expedients de contractació
  • Es defineix clarament que durant el periode de regularització no es poden deixar sense efecte les contractacions en curs ja que si s'hagués fet, hauria pogut comportar el plantejament de tancar centres hospitalaris interrompen l'atenció als nostres pacients, una situació evidentment innacceptable.

En resum, s'aprova per unanimitat una regularització transitòria de tota la contractació pública que s'ha de compatibilitzar amb la prioritat de mantenir una correcta prestació dels serveis sanitaris a la població.

Com poden comprovar és molta i molt bona feina feta, amb acords presos per unanimitat, com per acceptar ara estoicament la desproporció d’unes mesures com les que hem viscut aquests dies i que podrien donar la falsa impressió de que no s'ha fet res per canviar radicalment el model de gestió, adaptant-lo a les regulacions pròpies del sector públic en el que estem immersos. Insisteixo, aquesta feina d’endreçar totes les societats sanitàries en un nou ordre de gestió s’ha fet sempre fent compatible la regularització amb el manteniment d’un bon servei a les persones.

Temes que han sortir darrerament als mitjans i cal aclarir.

Interlocutòria del jutge
Tota aquesta operació policial i judicial ha posat sobre la taula una sèrie de pressumptes irregularitats administratives que s’estan investigant -sota secret de sumari-, però també a través dels mitjans de comunicació s’han generat alguns dubtes importants sobre la nostra gestió sanitària que vull desmentir rotundament:

  • En relació al tema de les pròtesis està acreditat que a partir del mateix moment, el novembre de 2014, que el Departament de Salut va comunicar l’existència de deficiències en el sistema de qualitat es va suspendre automàticament la seva compra i utilització. Després d’aquesta actuació no s’ha realitzat cap altre compra ni d’aquest ni de cap altre material a aquesta empresa subministradora. D’altra banda, neguem qualsevol acció municipal de pressió per afavorir ni aquest ni cap altre proveïdor.

També s'ha parlat d'un desencaix econòmic de 2,5 milions d'euros per la compra de pròtesis. Aquesta situació, si s'ha produït, es correspon a l'any 2007 i, obviament, res te a veure amb l'actual Govern ni direcció de l'Hospital i del Grup Sagessa.

Conclusions
Per acabar els voldria transmetre un resum d'alguns dels principals resultats de la feina feta:

  • El Govern que presideixo és el primer que després de molts anys ha impulsat tots els canvis necessaris per millorar el control, la gestió i el rigor en el funcionament de l'Ajuntament i les empreses municipals, a partir de l'informe d'auditoria encarregat el 2012.
  • El nostre Govern ha impulsat i ha tirat endavant el sanejament econòmicofinancer de l'Ajuntament i de les empreses municipals, millorant espectacularment els indicadors i reduint en una tercera part el deute que vam heretar
  • Aquest Govern ha aprovat una simplificació de l'enorme entramat empresarial que representava el holding INNOVA reduint el número d'empreses de 21 a 11 i millorant el control polític i tècnic d'aquestes i per tant de la gestió dels recursos públics
  • Concretament pel que fa a l'Hospital i al Grup Sagessa, aquest Govern ha impulsat i ha aconseguit que s'aprovés per primera vegada i per unanimitat un pla de regularització de la contractació pública.

Amb tot aquest bagatge de fites assolides estem convençuts d'haver fet el correcte i d'haver fet avançar molt la ciutat i l'Ajuntament per deixar enrrere uns models de gestió i de creixement desmesurats i descontrolats.

Aquest era el nostre propòsit, formava part dels nostres objectius programatics i no deixarem que circumstàncies desafortunades i interessos partidistes ens allunyin d'aquest convenciment i de la necessitat de continuar-ho fent pel be de l'Ajuntament i de les seves empreses municipals i, en definitiva, pel bé de la ciutat de Reus i dels ciutadans.

Convençuts de la feina que hem fet, la continuarem fent!»

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.