Notes de premsa

Les declaracions fetes per Antonio Alonso sobre el suport de l'Ajuntament al CF Reus Deportiu

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 22/10/2003

lació a les declaracions del president del Consell d'Administració del CF Reus Deportiu SAD, Antonio Alonso, que avui publica el Diari de Tarragona, qualificant de «pobre» la col·laboració municipal, l'Ajuntament vol posar de manifest que:

En la història recent del club de futbol Reus Deportiu, l'Ajuntament de Reus ha fet importants esforços per afrontar les dificultats econòmiques i de gestió d'aquesta entitat. L'any 1994 l'Ajuntament de Reus mitjançant l'Institut Municipal de l'Esport va haver d'assumir la gestió de les instal·lacions de l'estadi. Finalment, l'any 1999 va formalitzar-ne la compra amb una inversió total de prop de 2.163.000 euros (360 M PTA).
Des de la seva compra, les reformes que s'han executat fins ara han costat al consistori 918.209,60 euros (152.777.223 PTA) i té compromesos 1.619.371,60 euros (269.440.763 PTA) en les obres que s'hi han de realitzar de manera imminent (actualment s'estan analitzant les ofertes de les empreses concurrents).
El manteniment de les instal·lacions genera una despesa directa de l'entitat de 132.000 euros (21.962.952 PTA) anuals, que assumeix l'Ajuntament de Reus.
L'Ajuntament cedeix al CF Reus Deportiu SAD els ingressos que genera la publicitat estàtica de l'estadi municipal, un concepte que pot representar una xifra d'ingressos al club esportiu d'entre 45.000 (prop 7.500.000 PTA) i 90.000 euros anuals (prop de 15.000.000 PTA).
El projecte municipal Reus 2002 ha assumit aquesta temporada la gestió integral de l'equip juvenil de l'entitat, cosa que també suposa una aportació indirecta estimada en 12.000 euros anuals (2.000.000 PTA).
Tal com l'alcalde ha expresssat personalment al president del Consell d'Administració del CF Reus Deportiu SAD, Antonio Alonso, l'Ajuntament s'ha compromés a fer una aportació anual de aproximadament 60.000 euros, aportació a la qual Alonso va mostrar la seva acceptació.
Vist el suport permanent que l'Ajuntament de Reus dóna al club de futbol, des de l'Ajuntament només es poden entendre les declaracions d'Alonso per la situació interna del club, tot reconeixent els esforços econòmics que hi està fent la Societat Anònima Esportiva propietat d'Antonio Alonso.
L'Ajuntament vol deixar clar que la seva prioritat esportiva és la promoció de l'esport de base i que els diners públics que hi destina la ciutat de Reus a través de la municipalitat no s'han de canalitzar directament en la pràctica esportiva professional.

Inversions 1999-2003
Compra del camp de futbol: 2.163.000 euros
1a fase de la reforma de l'estadi: 918.209,60 euros
2a fase de la reforma de l'estadi: 1.619.371,60 euros
Total: 4.700.580 euros (782.110.704 PTA)

Despesa anual
Manteniment de les instal·lacions (despesa directa de CF Reus): 132.000 euros
Gestió de l'equip juvenil: 12.000 euros
Aportació anual al club: 60.000 euros
Total: 204.000 euros (prop de 34 milions de PTA)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.