Notes de premsa

Les obres de recuperació de la Boca de la Mina culminen la urbanització del parc de les Olors

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 21/07/2020
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors

Les obres de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina avancen a bon ritme, i ja s’han finalitzat els treballs d’urbanització del parc de les Olors, la nova zona verda de 10.687m2, perpendicular a l’avinguda de Saragossa, i que s’enjardinarà amb espècies aromàtiques autòctones. La plantació de la jardineria es farà a la tardor, donat que les condicions climàtiques de l’estiu no són adequades per realitzar aquesta tasca. L’actuació urbanística al passeig avança segons el termini previst. El termini d’execució del projecte s’ha prorrogat, donada la paralització de les obres durant l’estat d’alarma.

L'Ajuntament va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l'empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545,01 euros). El projecte de millora i recuperació de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, actualment en fase de licitació, amb un pressupost de 837.196,17 euros.

El 50% de l'objecte del contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Parc de les Olors
El Parc de les Olors és un espai obert vinculat al barranc del Molí i definit com un espai natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació gira al voltant de tres camins aromàtics connectats entre sí. Cada camí es fa amb dues franges de paviment diferent (ceràmic i sauló), seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig.

Al final de cada camí hi ha una petita zona d’estada per descansar i gaudir de les vistes sobre les zones aromàtiques, els prats mediterranis i el barranc del Molí. Aquestes zones, on s’han instal·lat bancs, estan lleugerament elevades respecte el terreny, i estan delimitades amb una combinació de peces ceràmiques com les dels camins.

A l’altra banda de l’avinguda de Saragossa el projecte ha mantingut el correcan existent, però adaptant-lo al futur Jardí Agrari.

Una altra actuació realitzada és la reforma del tram de l’avinguda de Saragossa que toca al parc de les Olors. S’ha ampliat la vorera existent, que passa de 3 a 5 metres d’ample, per fer un accés més còmode al passeig de la Boca de la Mina i al Jardí Agrari, i millorar el drenatge en aquest punt proper al barranc.

Al parc de les Olors es plantaran arbustives i herbàcies autòctones o al·lòctones, majoritàriament amb fulles aromàtiques i colors de floració intensos, que potenciïn la biodiversitat i adaptats a situacions de ple sol. La distribució, color, textura, tipologia i mida de la vegetació pretén ser endreçada i contrastada per emfatitzar les característiques de cada espècie vegetal, i també servirà d’atracció i refugi dels insectes pol·linitzadors i les papallones.

El passeig
El projecte inclou l’actuació urbanística troncal de condicionament del passeig que manté el caràcter natural de l’espai, en millora les condicions de drenatge i il·luminació, i permet recuperar elements de valor històric.

Les actuacions realitzades fins ara s’han centrat en les instal·lacions de la xarxa de fibra òptica i la reordenació dels serveis existents de llum, aigua, gas, comunicacions, sanejament i enllumenat públic.

També s'han delimitat els espais per a vianants que s'hauran de pavimentar, i al tram inferior s’hi està posant la base de formigó, s'han formigonat els bancs, i s'ha treballat en les cunetes i el perímetre de corten que delimita les zones enjardinades laterals.

Així mateix s’ha instal·lat un dipòsit soterrat de 2.500 mm de diàmetre, i 6.568 mm de longitud, amb capacitat per a 30.000 litres, que emmagatzemarà les aigües que provenen de la mina de Monterols i de la xarxa d’aigua potable en èpoques de poca afluència de cabal de la mina, i que cobrirà les necessitats de reg dels diferents espais.

A l’espai central en forma de plaça que actuarà com a punt de trobada entre el passeig i l’avinguda de Saragossa s’hi han iniciat els treballs de pavimentació, que combinen diferents mides i formats ceràmics. Al costat d’aquest espai, tocant al barranc, s’ha reordenat una zona arbòria amb oliveres.

El projecte preveu els espais següents:

  • Corredor preferent per a vianants. Es delimita l’espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. El maó, amb diferents aplicacions, és recurrent al llarg del passeig: mobiliari urbà, delimitació de zones, plafons amb elements de senyalització, etc.
  • Avinguda del Comerç. Es reordena l’accés al passeig des de l’avinguda del Comerç per crear una zona d’acollida i benvinguda.
  • Pla d’arbrat i jardineria. Es preserva el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners. S’ha valorat l’estat dels arbres i es plantegen intervencions específiques i de conjunt per conservar-los. També es millora l’enjardinament lateral.
  • Plaça. Es crea una plaça com a lloc de referència i de trobada que organitza al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. Plantejada per acollir diferents usos, amb enllumenat diferenciat, un petit escenari i mobiliari específic.
  • Les basses. Se’n reforça la presència al llarg del passeig amb baranes que en faciliten l’accés i fan funció de mirador.

El mateix lot comprèn la implantació de tecnologies de la informació i la comunicació amb actuacions específiques de telegestió i telemesura, enllumenat amb insonorització presencial dels punt de llum, pas de vianants il·luminat, telecontrol els sistemes de reg, sensors de qualitat de l’aire i soroll i dades meteorològiques de l’entorn.

Altres projectes
L’Ajuntament té en fase de licitació altres contractes vinculats al projecte de millora i recuperació de la Boca de la Mina:

  • Operació de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus: Fase II Jardí Agrari del Camp, amb un pressupost de licitació de 837.196,17 euros.
  • Servei de creació de continguts de les rutes associades al projecte Boca de la Mina, elaboració de productes audiovisuals, realitat virtual i augmentada i subministrament d'una APP, en el marc del projecte FEDER millora i recuperació de la Boca de la Mina de Reus, amb un pressupost de licitació de 115.563,29 euros.
  • Servei del Pla de comunicació del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina de Reus, amb un pressupost de licitació de 48.519,60 euros
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors
Visita d'obres al passeig de la Boca de la Mina i el Parc de les Olors

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.