Notes de premsa

Les obres del c/Migdia segueixen el projecte aprovat per la comissió de govern

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 1/09/2003

bres del c/Migdia seguiran el projecte aprovat a la comissió de govern i pactat amb els veïns. El projecte preveu dos carrils de circulació, un per a cada sentit.

Les úniques modificacions que s'introduiran afecten, d'una banda, la connexió entre el carrer Migdia i la carretera T-310 i, de l'altra, el recreixement de la vorera en les cruïlles amb els carrers perpendiculars al c/Migdia, seguint el projecte d'aquests carrers aprovat amb posterioritat al del c/Migdia.
La modificació aplicada a la connexió amb la T-310 ve motivada pel canvi d'ubicació del pont sobre el barranc del Pedret, desplaçat sobre el projecte inicial, que és el que s'havia tingut en compte en la redacció del projecte del carrer Migdia. La modificació que s'introdueix manté els dos carrils de circulació i busca assegurar un accés segur i còmode en la connexió entre ambdues vies, tal com estava previst en el projecte inicial.
La segona modificació, de caràcter menor, vol evitar que l'aparcament entorpeixi el trànsit en les cruïlles amb els carrers perpendiculars.
Les obres -en un estadi molt inicial- que han provocat la queixa de diversos veïns del barri Immaculada s'han realitzat a partir d'un dels estudis d'alternativa que es van redactar per salvar la citada connexió amb la T-310 que, durant el període de vancances, va ser interpretat per l'empresa constructora com a definitiu.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.