Notes de premsa

A licitació dels obres per reparar el llac i la font ornamental de la rotonda d’accés al Tecnoparc per l’avinguda de Tarragona

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 13/01/2022
Rotonda Tecnoparc i avinguda de Tarragona

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la reparació de la font de la rotonda d’accés al Tecnoparc per l’avinguda de Tarragona, amb un pressupost de licitació de 83.285,47 euros (IVA inclòs).

L’actuació té per objecte l’acondicionament del llac de la rotonda de l’avinguda de Tarragona amb els carrers d’Argentina i de Luxemburg, impermeabilitzant el vas, la substitució de les lluminàries al voltant dels braços del vas llac, la il·luminació del brollador i la reposició de la bomba per el funcionament del brollador.

La superfície interior de la rotonda és de 4.496,82 m², dels quals 3.387,95 corresponen a la superfície verda i per tan drenant, i els 1.108,87 m² restants corresponen a la part dura de la rotonda, majoritàriament cobert amb aigua.

La proposta per l’acondiciament del llac es basa en mantenir la superfície de la làmina d’aigua del vas i impermeabilitzar-lo amb una lamina de PVC. El projecte no modifica l’enllumenat perimetral, però sí que se substitueixen les lluminàries actuals.

La reforma del vas del llac pretén mantenir la funcionalitat de la rotonda i la representativitat del disseny original, com cruïlla de camins; llum i paisatge, i Reus, camins de llum

El termini previst d’execució de les obres és de 3 mesos a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig.

Rotonda Tecnoparc i avinguda de Tarragona
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.