Notes de premsa

Mesures de la Regidoria de Benestar Social per fer front a l’emergència social generada per la Covid-19

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 31/07/2020
Montserrat Vilella

Amb motiu de la situació d'emergència sanitària i social generada per la Covid-19, la Regidoria de Benestar Social ha reorganitzat el servei i les ajudes adreçades a la ciutadania amb l'objectiu de tenir cura de les persones més vulnerables, com persones grans, persones dependents, infants en risc, dones víctimes de la violència de gènere, persones sense llar o famílies que han vist greument afectada la seva situació econòmica per la pèrdua de feina, un ERTO a l’espera de ser cobrat o la no incorporació a la feina de temporada… A més, també ha participat de manera activa en la configuració del Pla de Dinamització Econòmica i Social posat en marxa per l'Ajuntament de Reus.

Pressupost
El pressupost de la regidoria per a l'any 2020, vigent des de l'1 de gener, és d'uns 5 milions d'euros, als quals cal sumar els 250.000 euros de l'addenda Covid de la pròrroga del Contracte Programa de la Generalitat, aprovada aquest divendres, 31 de juliol a la Junta de Govern Local. Aquesta quantitat s'estableix a la partida destinada al Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus que ascendeix a 4.551.788 €, dels quals 700.000 euros corresponen a l'àmbit social i assistencial, és a dir, que van destinats a les persones i a les famílies. D'aquests 700.000 euros de més previstos amb motiu de la situació de pandèmia, la regidoria de ja ha gastat uns 350.000 euros des del 16 de març fins al 31 de juliol.

Fase de confinament i desescalada
Entre altres mesures, durant aquest període, s’ha reforçat l'atenció telefònica i els i les professionals han atès les trucades de la ciutadania i han fet el seguiment de les persones en situació de vulnerabilitat, amb les quals ja es tenia contacte abans de la nova situació. A més, quan a través d'aquesta atenció s'ha detectat que la persona o família necessitava ajuda, s'han activat els serveis municipals adients existents i s'ha informat, i ajudat a fer els tràmits, en cas necessari, de les ajudes i recursos disponibles per part d'altres administracions públiques o organitzacions socials. També s'ha donat suport emocional i s'ha fet acompanyament, via telefònica i telemàtica, a les persones o famílies que s'ha detectat que necessitaven aquest tipus d’ajuda.

A més, durant tot aquest període, la regidoria ha reforçat el treball coordinat amb altres administracions públiques i amb les entitats socials que treballen a la ciutat.

Per tal de garantir a tothom una alimentació segura i saludable, a l'inici del confinament, el menjador social -que ha comptat en tot moment amb el suport econòmic de la regidoria- va deixar de servir àpats presencialment i es va reforçar el repartiment de menús en carmanyoles per emportar-se i a domicili en el cas de persones amb dificultats de mobilitat o d'especial vulnerabilitat a la covid-19. A més, el mes d'abril es va detectar que l'augment de la demanda d'aliments havia crescut en un mes un 70% i es va posar en marxa el Pla de Xoc Alimentari, per tal d'evitar el col·lapse de la Xarxa de Distribució d'Aliments. Aquest pla de xoc, encara vigent ara, consisteix a reforçar el Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus existent amb la Cistella Covid que, en alguns casos, es complementa amb una targeta moneder que permet comprar altres productes bàsics d'alimentació i higiene que no són a la cistella. La cistella Covid s'ha omplert amb aliments frescos i secs procedents de compres d'aliments per part de l'Ajuntament, d'espigolades i de donacions.

Pel que fa a les dades concretes, des del 16 de març fins al 22 de juny, el total d'atencions telefòniques ha estat de 37.323, de les quals 9.715 han estat a demanda de la ciutadania a través de centraleta i 27.608 han estat seguiments a iniciativa dels i les professionals. Està exclosa d'aquestes dades l'atenció presencial reiniciada des del 25 de maig.

Les dades més destacades són: 17.681 seguiments a gent gran, 5.334 a infància i 1.016 a dones víctimes de violència de gènere. També s'han fet 1.356 atencions comunitàries.

A més, s'ha gestionat la col·laboració de les persones voluntàries durant la pandèmia. En concret, s'han inscrit 258 persones al registre de persones voluntàries activat per l'Ajuntament de Reus a la web reus.cat i s'han creat 75 parelles formades per una persona que ofereix ajuda i una persona que necessita rebre suport.

Pel que fa als recursos oferts, s'han activat 74 àpats a domicili, 59 serveis d'ajuda a domicili, 15 serveis de teleassistència, 731 lots d'aliments i 75 allotjaments.

Fase de represa
Durant aquest període de represa, s’intensifica l’acompanyament a les famílies en la gestió dels ajuts que faciliten altres administracions públiques per fer front a la situació socioeconòmica: ERTO, atur, Renda garantida de ciutadania (RGC), el Ingreso Mínimo Vital (IMV), etc. I també els ajuts referents al manteniment de l’habitatge: ajuts al lloguer, moratòries de desnonaments, etc.

Pel que fa al Pla de Xoc Alimentari, la demanda d’aliments comença a disminuir a poc a poc, passant d’uns 700 lots d’aliments més dels habituals en el moment més àlgid a uns 400 en el moment actual. En concret, a data de 31 de juliol, 510 famílies formen part de l’anomenada Xarxa Covid: 410 reben la cistella Covid i 100, la targeta moneder de la Creu Roja. A més, la regidoria ha posat a disposició de 156 famílies en situació de vulnerabilitat el moneder electrònic que complementa la cistella Covid.

Activitats d’estiu socioeducatives
També es reprenen les activitats socioeducatives de l’estiu amb una certa normalitat, tot i que amb la meitat d’infants per cada centre.

D’una banda, durant el mes de juliol, uns 170 infants amb vulnerabilitat social han participat d’aquestes activitats. En concret, 126 han participat del programa "Conviu l’Estiu”, organitzat per la Regidoria de Benestar Social, que també ha facilitat que 44 nens i nenes més puguin participar en els casals d'estiu organitzats per les entitats de lleure de la ciutat. Unes activitats que enguany, amb motiu de la pandèmia generada per la Covid-19, s'han hagut d'adaptar a la nova situació, tant pel que fa a les dinàmiques com al contingut. En concret, a través del programa "Conviu l’Estiu," del 6 de juliol al 14 d'agost, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h, s’ofereixen 75 places setmanals adreçades als infants de Reus entre els 5 i els 11 anys. Aquest programa s'organitza al Centre Cívic Migjorn, l'Escola Ciutat de Reus-Font del Lleó i l'Escola Rosa Sensat i en cada activitat participen un màxim de 25 infants, mentre que l’estiu passat n’eren 50. Es tracta d’estendre a diversos punts de la ciutat l'oferta socioeducativa i de crear grups estables, més reduïts que en edicions anteriors, amb el mateix monitor que esdevenen unitats de convivència. Una mesura que dificulta el contagi.

D’altra banda, uns divuit d'infants i adolescents amb trastorns de l'espectre autista lleus o moderats i altres trastorns de neurodesenvolupament han participat en les activitats del casal esportiu adaptat «A l'estiu..., Supera't!!!», organitzat pel Club Natació Reus Ploms i l'Associació Supera't amb el suport econòmic de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, entre el 6 i el 31 de juliol. Enguany, el casal ha comptat amb un equip professional  format per set monitors i una directora. Això ha facilitat que a l'hora de fer algunes activitats, s'han pogut dividir els participants en grups reduïts, per tal de poder prestar una atenció més personalitzada. El nombre de participants d’aquest casal ha anat augmentant cada any des que es va posar en marxa.

Ajuts al menjador
Pel que fa a ajuts directes, s’ha obert la convocatòria dels ajuts a menjador escolar que, enguany, amb motiu de la situació generada per la Covid-19, ha ampliat el termini, que ha estat del 25 de juny al 22 de juliol, i ha comptat amb un nou sistema de sol·licitud abreujada per via telemàtica. Per tal que les famílies que van sol·licitar l'ajut el curs anterior poguessin fer el tràmit abreujat de la manera més ràpida i fàcil, la regidoria els va enviar un correu electrònic o un SMS amb instruccions clares i senzilles. Pel que fa a les dades, s’han rebut 2.610 sol·licituds. L convocatòria 2019-2020 es van rebre 2.472 sol·licituds. Pel que fa a la manera de presentar la sol·licitud: 1.030 (39,5%) s'han presentat presencialment a l’OAC; 839 amb el model abreujat a través de signatura remota per via telemàtica, 93 amb el model abreujat per via telemàtica, 624 amb el model ordinari per via telemàtica i 24 pel model ordinari per via telefònica. El fet de simplificar el formulari documentalment i reinventar la forma de tramitació introduint l'administració electrònica, amb signatura remota i tràmit telemàtic, ha permès tramitar la sol·licitud a distància i de manera senzilla a famílies amb dificultats digitals. A més, les persones amb dificultats per accedir a Internet han pogut presentar la sol·licitud de manera presencial, amb una qualitat de servei i amb una protecció adequada pel que fa a la salut, tant dels i de les professionals com de la ciutadania.

Subvenció de pobresa energètica i de l’aigua
L’Ajuntament de Reus obrirà la setmana que ve la convocatòria de diverses línies de subvencions. Entre aquestes subvencions, hi ha les dues següents, gestionades per la Regidoria de Benestar Social, que es podran sol·licitar fins al 31 d’octubre:

  • Convocatòria de subvencions per a contribuir a evitar la pobresa energètica a la ciutat 2020-2021.
  • Convocatòria de subvencions per al foment del servei públic de proveïment i sanejament d'aigua potable, 2020.

Subvencions per contribuir a evitar la pobresa energètica de la ciutat
Aquest any, s’han modificat la convocatòria per adaptar-la a la situació d’emergència social generada amb motiu de la pandèmia. Els nous aspectes més destacats són els següents:

  • La sol·licitud es pot tramitar per un procediment abreujat, adreçat a les persones que ja ho van sol·licitar l'any passat i que la seva situació continua sent la mateixa, o ordinari.
  • Augment del pressupost destinat a la subvenció.
  • Ampliació del període de consum d’energia de gas i electricitat subvencionable, per tal d’incloure els mesos de confinament.
  • Gestió unificada de les subvencions adreçades a les persones en situació de vulnerabilitat: enguany el barem econòmic per poder sol·licitar la subvenció de pobresa energètica es regeix pels mateixos paràmetres que la resta de subvencions.

Subvencions per al foment al servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable
Per la subvenció de l’aigua, enguany també ha augmentat el pressupost i també es podrà tramitar la sol·licitud per un procediment abreujat, adreçat a les persones que ja ho van sol·licitar l'any passat i que la seva situació continua sent la mateixa.

Conclusió
En definitiva, durant l'estat d'alarma, establert des del 16 de març fins al 22 de juny, la Regidoria de Benestar Social ha estat capaç de fer front a una emergència sanitària i social, que ha generat una nova pobresa, a causa de la manca de feina, que se suma a la que havia estat generada per la forta crisi econòmica que va començar l'any 2008. Ha reorganitzat la seva tasca amb eficàcia i eficiència en poc temps i, de manera coordinada amb altres administracions públiques i amb les entitats socials que treballen a la ciutat, ha pogut atendre, de manera proactiva en la majoria de casos, les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat que viuen a Reus. De manera especial, l'atenció s'ha intensificat en persones grans, persones dependents, infants en risc, dones víctimes de violència de gènere, persones sense llar i famílies amb pocs recursos econòmics. Una situació que s'ha vist agreujada en molts casos per les conseqüències generades per la incidència de la Covid-19 en la societat. Ara, cal avaluar la feina feta, per tal de millorar-la en un futur si es donen noves situacions d'emergència sanitària i/o socials, derivades de la Covid-19 o d'altres fenòmens. Una avaluació que la regidoria està fent en col·laboració amb el Pla de Prevenció de l’Ajuntament de Reus, un document per a la millora dels mecanismes de prevenció i gestió del risc davant de noves possibles pandèmies a la ciutat.

Zapatillas de running Nike - Mujer
Montserrat Vilella
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.