Notes de premsa

Nous programes d’orientació i inserció laboral del Mas Carandell

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

titut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell posa en marxa aquest mes de gener nous recursos d’inserció laboral que beneficiaran més de 600 persones en situació d’atur. Els programes estan cofinançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, es desenvoluparan fins a desembre de 2012, i tenen com a objectius la inserció de les persones en el mercat de treball i oferir el suport tècnic necessari per millorar les seves possibilitats de trobar una feina.

Els recursos són tres: el dispositiu Aportes, el dispositiu d’inserció laboral del barri del Carme i els IPI Itineraris Personals d’inserció. Aquest conjunt ja ha fet possible donar feina a 10 persones, 8 com a tècniques i 2 com auxiliars administratives, que han estat contractades per portar a terme la gestió.

Aportes VII
El dispositiu d’inserció social i laboral arriba enguany a la setena edició. S’adreça a dones en atur inscrites a l’OTG com a demandants d’ocupació o com a millora d’ocupació. La previsió és d’atendre un mínim de 60 dones. Es porta a terme al Mas Carandell. Per participar cal inscriure’s a la secretaria de Mas Carandell del barri Gaudí, personalment o per telèfon, i assistir a les sessions informatives i d’acollida. La primera d’aquestes sessions serà el proper 19 de gener a les 10:00h a les instal·lacions del barri Gaudí.

El programa Aportes s’ofereix al Mas Carandell des del setembre del 2005 de manera intermitent. En les 6 edicions anteriors, s’han atès 474 dones en 390 places, i s’ha assolit un 71% d’inserció laboral global.

Dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius amb especials dificultats
El segon dels dispositius es portarà a terme al llarg d’aquest any a la seu del Casal de les Dones, i es desenvolupa en el marc de la convocatòria Treball als barris. Es tracta del tercer any del Dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius amb especials dificultats, que concretament es desenvolupa entre les actuacions que l’IMFE realitza al barri del Carme.

S’adreça a persones empadronades a Reus en situació d’atur i donades d’alta com a demandants d’ocupació a l’OTG. Les places que s’ofereixen pel 2012 són 140 (65 més que al 2011). Les persones que vulguin inscriure’s ho poden fer tant a la secretaria del Mas Carandell com al Casal de les dones situat a la plaça de la Patacada.

És la tercera vegada que s’ofereix aquest recurs al barri del Carme, i en les dues edicions anteriors s’han obtingut un total de 112 insercions laborals.

Itineraris personals d’inserció 2012 (IPI)
Finalment, en el cas dels IPI, les persones usuàries són derivades per l’OTG, i, per tant, cal que estiguin inscrites a Reus com a demandants o per millorar l’ocupació. La finalitat dels IPI és aconseguir la inserció i/o reinserció de persones que cerquen feina mitjançant un assessorament tècnic i de caràcter individual i en grup, efectuat per un professional expert en orientació laboral.

Pel 2012, l’IMFE té contractades 2 tècniques per portar a terme l’assessorament d’un mínim de 400 persones en situació d’atur. Aquest recurs és subvencionat pel SOC al 100%.

Gestió dels programes
Aquest conjunt de recursos que tot just comencen, de moment ja han fet possible donar feina a 10 persones, 8 com a tècniques i 2 com auxiliars administratives que han estat contractades per portar a terme la seva gestió.

Balanç al 2011
El balanç que es fa de la realització d’aquestes actuacions que també s’han dut a terme al llarg de l’exercici 2011, és molt positiu, donat que 137 persones, en aquests moments, han aconseguit una inserció laboral (25,3% sobre persones ateses).

Per nombre contractes s’arriba als 150 donat que algunes persones han tingut més d’una relació laboral en aquest període. Per tipologia de contractes la gran majoria són de tipus temporal, tot i que n’hi ha alguns d’indefinits (4) i alguna persona s’ha donat d’alta al règim d’autònoms (4).

Per cadascun dels recursos s’observa que:
L’Aportes VII ha obtingut un 52% d’inserció laboral (31 persones de les 60 places d’aquest dispositiu)

El dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius amb especials dificultats ha assolit un 57,3% d’inserció laboral (43 persones de 75 places)

L’IPI 2011, tot i que percentualment només arriba al 15,7% d’inserció perquè es calcula sobre 400 persones ateses, ha aconseguit que 63 persones tinguin un contracte (En aquest cas és convenient dir que les persones venen derivades per l’OTG i no voluntàriament com en els dispositius, i que el seguiment i treball que es fa amb aquestes persones és de menys durada perquè així ho marca el programa).

Les 541 persones ateses al 2011 en els tres programes descrits presenten perfils molt heterogenis. Així a nivell de gènere, excepte en l’Aportes que és un recurs exclusivament per a dones, a l’IPI s’observa la mateixa proporció gairebé de dones que d’homes mentre que al dispositiu del barri el 63% són usuaris.

Pel que fa a la franja d’edat en que es concentren la major part de persones usuàries és entre els 25 i 44 anys i que la majoria no superen el nivell formatiu de Graduat en ESO, per la qual cosa es fan moltes derivacions a recursos de formació per millorar la qualificació professional i les possibilitats d’ocupació futura.

D’acord amb les característiques de les persones ateses, les ocupacions assolides amb aquests recursos es corresponen als àmbits d’Administració i oficines, de Comerç i atenció al públic, de Serveis a la comunitat, de Restauració i hoteleria, i en menor grau a Sanitat, Indústria i Docència.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.